Sashil over Deloitte Legal en de inzet van nieuwe technologie in het arbeidsrecht

  • Sashil Durve
  • 07 juli 2017
Sashil

In 2015 heb ik vanuit de advocatuur de overstap gemaakt naar Deloitte Legal, waarbinnen ik de Practice Leader Employment Law and Benefits ben. De setting waarin we opereren is hier anders dan ik gewend was in mijn vorige werk: het startpunt is vaak een verandering binnen een organisatie, bijvoorbeeld een (fiscale) herstructurering. Er zijn dan fiscale of bedrijfseconomische redenen om binnen een groep entiteiten samen te voegen, te verplaatsen of te reduceren. Vaak heeft dat ook personele consequenties. In samenwerking met de fiscalisten en/of consultants bekijken we in zo’n geval wat de gevolgen zijn voor de medewerkers.

Complexe vraagstukken

Omdat de vraagstukken soms zoveel verschillende invalshoeken hebben, zijn ze regelmatig ook erg complex. Dat maakt dat het werk hier niet routinematig is. Ik word hierdoor echt gedwongen om ergens helemaal in te duiken en een oplossing te zoeken voor de specifieke problemen.

Internationale samenwerking

Ik werk veel samen met niet-juristen, zoals bijvoorbeeld met consulting collega’s. Zo moest Consulting adviseren over de implementatie van een nieuw ICT-systeem bij een klant met vestigingen in verschillende landen. Aan ons werd gevraagd te kijken naar hoe om te gaan met de OR. Met de hulp van onze Legal collega’s in de betreffende landen, hebben we dat in kaart gebracht. 

Omdat Deloitte een sterk internationaal netwerk heeft waarin veel wordt samengewerkt, hebben we vaak te maken met grotere projecten die meerdere landen omvatten. Een mooi voorbeeld hiervan is dat een Compliance Officer van een internationaal opererende klant aan zijn collega’s een presentatie moest geven over medezeggenschap en de privacy van werknemers in verschillende landen waarin de klant actief is. Met de hulp van onze Legal collega’s uit die landen en de collega’s uit ons Privacy team, hebben wij de klant geholpen deze presentatie voor te bereiden. Er zat flink wat tijdsdruk op, maar door de goede interne samenwerking konden we dit in minder dan een week voor elkaar krijgen. 

Inzet van technologie

Het valt me op dat juristen bij Deloitte Legal allemaal bereid zijn om met een open blik naar het vak te kijken en zaken graag echt anders willen doen, waarbij er steeds wordt gekeken of technologie kan worden ingezet. Wij kunnen hierbij gebruik maken van de kennis en ervaring van onze Deloitte collega’s in ons internationale legal netwerk, maar ook van collega’s buiten Legal, wat echt anders is dan bij een traditioneel advocaten- of notarissenkantoor.

"Initiatieven zoals de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten worden hier enorm gestimuleerd. Er worden uren beschikbaar gesteld en je wordt concreet geholpen, ook bij de verdere uitwerking van je plan."

Een voorbeeld van zo’n technologische toepassing is de Dismissal Calculator. Deze tool berekent niet alleen de ontslagvergoeding, maar maakt ook inzichtelijk wat de sociale lasten zijn en geeft een indicatie van de eventuele vergoeding voor advocaatkosten en outplacement. De Dismissal Calculator kan dit momenteel al voor 15 landen in kaart brengen en in de toekomst zal dit aantal aanzienlijk worden uitgebreid. Een ander voorbeeld is dat Deloitte een tool heeft ontwikkeld waarmee een klant werknemers kan afspiegelen als hij een reorganisatie moet doorvoeren. Vroeger deed ik dit met de hand, nu voer je een Excel sheet in en geeft de tool aan wie er voor ontslag in aanmerking komt. 
Vanuit Deloitte wordt het enorm gestimuleerd om zelf dit soort initiatieven te ontplooien en nieuwe diensten en producten te ontwikkelen. Er worden uren beschikbaar gesteld en je wordt concreet geholpen, niet alleen bij het goed afwegen of klanten hier daadwerkelijk op zitten te wachten, maar ook bij de verdere uitwerking van je plan. 

Ruimte voor ontwikkeling

Wat mijn werk tot slot uitdagend maakt, is dat vragen vaak bij ons terecht komen op het moment dat er nog niet goed is nagedacht over de specifieke arbeidsrechtelijke aspecten. Het is dan de uitdaging om de juiste vragen te stellen, scherp te zijn en de juiste informatie boven tafel te krijgen. Met als doel de klant optimaal te helpen. 

Kortom, mijn werk bevat vele verschillende en interessante aspecten, waardoor er volop ruimte is om mijzelf te blijven ontwikkelen.

Sashil Durve

Practice Leader Employment Law and Benefits bij Deloitte Legal

Op 1 januari 2015 ben ik bij Deloitte Legal in dienst getreden als Practice Leader Employment Law and Benefits. Binnen mijn werk houd ik me bezig met herstructureringen, medezeggenschap en ontslagrecht, waarbij ik op strategisch niveau met de klant schakel. Veel van de projecten die ik doe zijn grensoverschrijdend of hebben een multidisciplinair karakter.

Werken in een Digital Guild: een aanrader voor iedere Deloitte-consultant

  • Anneli van Huizen
  • 06 juli 2017
DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven