Beleidsdoelstellingen binnen bereik door het gebruik van Analytics

  • Maurice Fransen
  • 07 augustus 2012

 

Elke ambtenaar voert zijn taak vanuit zijn organisatie en expertise naar eer en geweten uit, maar levert dit ook het gewenste maatschappelijke resultaat? Dit is een vraag die mij bezig houdt in mijn dagelijkse werkzaamheden binnen Deloitte Technology.

Vraag een gemiddelde ambtenaar eens hoe hij zijn taken uitvoert en het antwoord is positief. Het vellen van een waardeoordeel over een individu of organisatie is hierbij ook niet van belang. Het gaat erom of het werk van al deze ambtenaren maatschappelijke problemen oplost. De Rekenkamer concludeert jaarlijks dat er te weinig schot zit in het concreter formuleren van doelstellingen en het meten van de prestaties van het ingezette beleid. De vraag of we het goed doen, is dus niet objectief te beantwoorden. Het bijsturen van beleid gebeurt dus op basis van gevoel en/of politieke keuzes. Terwijl nu juist de behoefte aan aantoonbare effectieve inzet van de publieke middelen groot is. De huidige situatie waarin er meer resultaat wordt verwacht met minder geld, de vraag om meer transparantie richting de burger enorm toeneemt en het politieke landschap sterk in beweging is vraagt hierom.

De kracht van informatie
Het nemen van de juiste beslissing op basis van de juiste informatie heet in het vakjargon ‘Analytics’. Binnen Deloitte krijgt dit een steeds prominentere plek in het instrumentarium van een prestatiemanagement consultant. Natuurlijk komt er veel meer kijken bij het sturen van een organisatie, denk aan structuur, druk en vertrouwen, maar het feitelijke inzicht van Analytics zorgt voor verhelderende inzichten. Dagelijks ervaar ik in mijn werk wat dit kan bijdragen in beleidsprocessen, als je (tussentijds) meetbaar maakt of resultaten behaald worden, kan je de juiste koers varen, bereik je hierdoor tegen lagere kosten je doelen en verhoog je dus de effectiviteit en de motivatie van je ambtenaren. De mogelijkheden van Analytics zijn zelfs al veel verder, de volgende stap is voorspellen wat er gaat gebeuren als je bepaalde maatregelen neemt zodat je in de beleidsvoorbereiding al onderbouwde keuzes kan maken. Uiteraard allemaal met het doel het gewenste maatschappelijke doel te bereiken. Meer daarover in mijn volgende blog…

 

Maurice Fransen

Senior Manager

Maurice is ruim 10 jaar werkzaam op het snijvlak van sturingsvraagstukken en Analytics, hij helpt Rijksoverheid en onderwijs organisaties bij deze vraagstukken en adviseert organisaties hoe ze zelf een analytische organisatie kunnen worden.

Atleet en consultant Erik van Vreumingen aan het woord

  • Deloitte Nederland
  • 06 augustus 2012
DOT
x
DOT
Loading
-
...
Send
D.
Naar boven