De complexiteit van het managen van complexiteit als Enterprise Architect

  • Erik Hegeman
  • 06 augustus 2014
Erik

“Wat doe je nou eigenlijk precies?” is een vraag die ik veelvuldig krijg van vrienden, bekenden en nieuwe contacten als het gaat om mijn werk als consultant. Sinds 2011 werk ik immers bij de service line ‘Enterprise Architecture’ van Deloitte Consulting. Het is een vraag waar geen standaardantwoord op bestaat; het antwoord hangt af van de vraagsteller en context. Maar waarom is deze vraag eigenlijk zo lastig te beantwoorden?

Vroeger, laten we zeggen 100 jaar geleden, kon vrijwel iedereen met een paar woorden uitleggen wat zijn werk inhield. Mensen waren bijvoorbeeld arts, boer, pastoor, hoefsmid of directeur van een textielfabriek. Door de steeds maar complexer wordende manier waarop we onze maatschappij inrichtten, met steeds meer techniek en grotere organisaties, ontstonden ook allerlei beroepsgroepen met een meer abstract karakter en minder duidelijke afbakening. Het consultancyvakgebied is een voorbeeld hiervan. 100 jaar geleden was vrijwel niemand consultant.

Ik denk dat er drie belangrijke redenen zijn waarom Enterprise Architecture (‘EA’), één van de vele consultancyvakgebieden, niet altijd even eenvoudig in een paar woorden uit te leggen is.

Ten eerste heeft EA raakvlakken met alle facetten van een organisatie, maar doen enterprise architects tegelijkertijd niets zonder anderen te betrekken. Dit maakt het vrijwel onmogelijk om te pinpointen in welke stukjes van een organisatie de EA-functie opereert. Met vrijwel geen enkel onderdeel van een organisatie heeft EA niets te maken.

Ten tweede zijn de projecten waarin EA’ers werken zeer uiteenlopend; ‘Enterprise Architecture’ is nogal een ruim begrip. Er zijn ‘pure’ architectuuropdrachten, waarin we bijvoorbeeld na een fusie van twee organisaties bedenken hoe de IT-landschappen in elkaar geschoven zouden moeten worden. Er zijn BPM-projecten, waarin we processen in kaart brengen en verbeteren. Ook zijn er projecten die gaan over Enterprise Content Management, waarin we ons voornamelijk bezighouden met gegevensstromen binnen organisaties. Veel projecten vallen echter in meerdere categorieën en ook doen we wel eens dingen die wel met EA te maken hebben, maar niet direct te classificeren zijn in een subdiscipline.

Ten derde evolueert het vakgebied continu door technische en maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor je volgend jaar met andere dingen bezig bent dan vorig jaar. Denk aan zaken als cloud computing en de steeds sterker wordende vraag vanuit klanten naar security, maar ook zaken als gedwongen splitsingen en samenvoegingen van organisaties zoals we die in de laatste jaren in de financiële sector hebben gezien. Ook boren we af en toe nieuwe markten aan, met klanten die vragen om oplossingen voor problemen die helemaal nieuw zijn.

Is dan echt niet in een paar woorden te omschrijven wat EA is? Termen die je binnen de service line wel eens hoort vallen zijn ‘managing complexity’ en het functioneren als ‘glue’ binnen een organisatie. Die vind ik correct, maar ook die termen behoeven toelichting. Als ik het toch op een eenvoudige manier zou moeten samenvatten zou ik zeggen dat we er met EA voor zorgen dat organisaties op een handige manier werken en dat veranderingen goed worden doorgevoerd, waardoor tijd en geld bespaard wordt. Klinkt vrij breed, maar dat is EA ook. Dat is juist één van de vele dingen die EA leuk maakt.

Erik Hegeman
Senior consultant
Enterprise Architecture

Erik Hegeman

Senior Consultant Enterprise Architecture

Erik Hegeman (1985) is Senior Consultant Enterprise Architecture bij Deloitte Consulting. Hij studeerde Bedrijfsinformatietechnologie en Technische Informatica aan de Universiteit Twente en is sinds zijn afstuderen in 2011 in dienst bij Deloitte.

TMC the place to be!

  • Marleen van Buren
  • 04 augustus 2014
DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven