Deloitte heeft vrouwen hard nodig

  • Deloitte Nederland
  • 08 maart 2011
Deloitte
Dinsdag 8 maart werd voor de honderdste keer de Internationale Vrouwendag gevierd. In het begin stond de verbetering van vrouwenrechten, vooral het vrouwenkiesrecht, centraal. Tegenwoordig wordt vrouwendag vaak georganiseerd rond een speciaal thema zoals 'gelijke kansen in het arbeidsproces’. In dit verband organiseerden Deloitte’s Diversity Manager Elisabeth van Opstall en Diversity Manager op 7 maart het event International Women’s Day. Ongeveer 50 betrokken, overwegend jonge Deloitte-vrouwen kwamen naar de toepasselijke plaats van handeling: de top van de Rotterdamse Maastoren, het hoofdkantoor van Deloitte.
 
Om het ‘vrouwenvraagstuk’ binnen Deloitte goed op de kaart te zetten, hebben Van Opstall en Zuiverloon een businesscase ontwikkeld waaruit blijkt dat een betere in- en doorstroom van vrouwen niet slechts sociaal wenselijk is, maar ook noodzakelijk vanuit business oogpunt. Door een toenemende uitstroom en krapper wordende arbeidsmarkt moet Deloitte het onbenutte vrouwelijke potentieel wel gaan inzetten. “Als het ons niet lukt om meer vrouwen binnen te halen en te laten doorgroeien naar de top, lukt het ons straks niet meer om onze klanten optimaal van dienst te zijn,” aldus Zuiverloon.
 
Gastspreekster Tanja Malti Jadnanansing, woordvoerder hoger onderwijs voor de PvdA in de Tweede Kamer, bracht hierna een inspirerend verhaal over haar eigen ervaringen in het bedrijfsleven en de politiek. Diversiteit is volgens haar nog steeds een zeer belangrijk agendapunt: “Tien jaar geleden was het hip & happening, vandaag is het hip & still not happening. Het pad naar de top is nog steeds glibberig, getuige het feit dat van alle topfuncties maar 8% door een vrouw wordt bekleed. De politiek kan hierin het goede voorbeeld geven, maar in het huidige kabinet zitten helaas ook maar twee vrouwen.” Tot zover de problemen, maar Jadnanansing richt zich liever op mogelijke oplossingen. “Ik geloof in quota, ook voor het bedrijfsleven. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Ook in benoemingscommissies moet de man/vrouw verdeling beter worden, want het is een feit dat mensen eerder kandidaten kiezen in wie ze zichzelf herkennen.”
 
Aanwezige Ardie van Berkel, Partner van de Human Capital Advisory praktijk binnen Deloitte Consulting, kan zich vinden in die laatste opmerking. Toch ziet zij nog wel alternatieven voor het opleggen van quota. “De overheid kan een goede infrastructuur voor bedrijven ontwikkelen en diversiteit belonen. Als een zuiniger auto belastingvoordeel oplevert, waarom dan bijvoorbeeld niet een meer diverse samenstelling van een bedrijf? Binnen Deloitte bieden we onze medewerkers bijvoorbeeld Mass Career Customization, waarmee je je loopbaan kunt afstemmen op je levensfase. En we coachen vrouwelijke senior managers om de volgende stap naar Director of Partner te maken.” Over het nut van het Deloitte-event is Van Berkel duidelijk: “Elke gelegenheid die je hebt om mensen uit verschillende delen van je bedrijf bij elkaar te brengen moet je aangrijpen. Dat sluit ook goed aan op de nieuwe Deloitte strategie ‘As one’. Voor vrouwen in het bijzonder is het goed om te zien dat er binnen Deloitte wel vrouwen aan de top werken, ook al is dat misschien niet binnen hun eigen praktijk. Zelf heb ik nooit een vrouwelijk rolmodel gehad en dat heb ik soms als een gemis ervaren. Als vrouwen weten en daadwerkelijk zien dat een topfunctie mogelijk is en er meer rolmodellen komen, kan het ineens hard gaan.”
 
Beide topvrouwen hebben tot slot nog een goed advies richting hun vrouwelijke collega’s: “We moeten stoppen elkaar een norm op te leggen en als vrouwen onderling solidair met elkaar zijn. Wie ervoor kiest om vijf dagen te werken, is niet per definitie een slechte moeder. Zo’n vrouw verdient onze support, niet onze kritiek.”

 

Deloitte Nederland

Deloitte Tax in the snow

  • Roel Vermeulen
  • 03 maart 2011
DOT
x
DOT
Loading
-
...
Send
D.
Naar boven