Deloitte in control

  • Nathalie Pelt
  • 20 januari 2016

Op feestjes krijg je onvermijdelijk de vraag: “En wat doe jij voor werk?” Met gepaste trots vertel ik dan dat ik bij Deloitte werk. Ja, dat kennen mensen wel... Alhoewel “Werk je dan als accountant?” standaard de vervolgvraag is. “Nou... Nee, ik werk bij het Group Support Center.” Ai. Dan wordt er een beetje glazig gekeken, want Deloitte is vooral bekend als accountant (en steeds meer als innovatieve consultant). Met een interne organisatie van bijna duizend man, werkt bijna een vijfde van het totale aantal werknemers bij het Group Support Center. Dus je gaat dapper verder met uitleggen.

Wij (Group Support Center) zijn de interne organisatie van Deloitte met afdelingen als HR, Inkoop, IT en Finance. Ikzelf werk bij de afdeling Finance & Control. De afdeling Finance & Control (F&C) ondersteunt het management en de directie binnen Deloitte bij het beheersen van de planning, de controle cyclus en performance gerelateerde vraagstukken. Wij zijn de spil als het gaat om budgettering, periodeafsluitingen en forecasts. Ook als het gaat om vraagstukken op het gebied van debiteuren, onderhanden werk en andere financiële zaken ben je bij ons aan het juiste adres.

"Oké, helder verhaal. En wat doe jij dan precies?" Ik ben Risk Controller en verantwoordelijk voor de AOIC. Mooi containerbegrip, want de afkorting staat voor Administratieve Organisatie en Interne Controle. Hier kan je werkelijk alles onder scharen wat te maken heeft met processen en controle binnen een organisatie. Laat ik het concreter maken. Op dit moment ben ik bezig het In Control Statement voor Deloitte te schrijven. In maximaal vier A4 wordt per kwartaal samengevat hoe het er voor staat met de risico’s die de organisatie loopt. Deloitte is opgedeeld in een aantal processen die bij elkaar ketens worden genoemd. Er zijn drie hoofdketens te onderscheiden. Ten eerste contact to cash, waarbinnen alles valt van het eerste klantcontact tot de uiteindelijke betaling van de verkoopfactuur. Procure to pay is de keten waarbij alles gebeurt van koopbehoefte tot het betalen van de inkoopfactuur. Als laatste de keten recruit to retire, die zoals de vertaling zegt alles bevat van het aannemen van mensen tot hun pensionering of uitdiensttreding. Het is belangrijk dat deze processen efficiënt en vooral effectief werken. Dit kan schade voor de organisatie op het gebied van omzet en reputatie en/of het niet voldoen aan wet- en regelgeving voorkomen.

Vanuit de autoriteiten wordt er steeds meer op gehamerd dat het management zich verantwoord over de staat van de interne beheersing. Nu geldt dit voornamelijk voor beursgenoteerde ondernemingen, maar gezien het de corebusiness is van Deloitte wordt het wel geapprecieerd als de interne beheersing op orde is. Nog even terug naar wat er allemaal mis kan gaan binnen zo’n proces. Want hoe meet je dat ‘in control zijn’ nou precies?

Elk proces bestaat uit meerdere processtappen. Ze zijn niet allemaal even belangrijk, maar een stap waar iets mis kan gaan (belangrijke/major impact) wordt gedefinieerd als kritische processtap. Van deze kritieke stappen in het proces moet worden vastgesteld dat ze aan vooraf gedefinieerde normen voldoen. Bijvoorbeeld het aantal openstaande facturen in een bepaalde maand. Wanneer dit onder een bepaald aantal blijft is er niets aan de hand en zijn we in control op dit punt. Echter, wordt het aantal openstaande facturen te hoog, dan is er een risico bij deze stap en moeten er extra acties worden ondernomen om te zorgen dat dit risico geen probleem wordt.

Maandelijks wordt dit voor alle kritische processtappen in kaart gebracht en per kwartaal wordt dit samengevoegd in een verslag: de 'In Control Statement'. Dit Statement wordt door zowel de COO als de CEO gelezen en akkoord bevonden waarna deze besproken wordt in de Audit Committee.

Zoals je ziet zit er een hoop werk achter een paar A4’tjes en is het elke keer weer een uitdaging!

Nathalie Pelt

Risk Controller

Ik ben sinds 2013 werkzaam bij Deloitte als Risk Controller op de afdeling Finance & Control. Hiervoor studeerde ik economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als master Behavioral Economics. Naast het opstellen van de In Control Statement houd ik mij onder andere bezig met het optekenen van de interne processen van Deloitte, het coördineren van het begrotingsproces, het organisatie breed inventariseren van projecten en maandelijkse financiële rapportages.

Deloitte Digital: pakken of truien?

  • Joey Janssen
  • 15 januari 2016
DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven