Door diversiteit een beter team

  • 03 maart 2019

Michiel Mulder is Junior Manager Data & Reporting Advisory – en daarnaast gaat hij over de werving van zijn team. In dit superdiverse team werken hij en Mishita Saluja (Manager, Financial Risk) samen om financiële instellingen en treasuryafdelingen van grote bedrijven te helpen met hun rapportageverplichtingen. Allebei hebben ze ervaren hoe diversiteit zorgt voor betere teamprestaties.

Zelf hebben ze positieve ervaringen met de inclusiviteit binnen Deloitte. Michiel: 'Ik ben denk ik de meest openlijk homoseksuele persoon binnen de afdeling Risk en ik heb nooit gemerkt dat mensen mij bewust of onbewust buitensluiten.' Mishita voegt daaraan toe: 'Ik krijg nooit het gevoel dat ik niet gelijk behandeld word of ondergewaardeerd word vanwege mijn geslacht of mijn Aziatische afkomst.'

Dat hun team zo enorm divers is, is het resultaat van twee jaar lang hard werken. Mishita: ' We waren destijds zelfs wat geslacht betreft niet bijzonder divers. Onze vaardigheden waren verschillend maar qua denkpatronen  zaten we te veel op één lijn. We wilden elk teamlid het gevoel geven er echt bij te horen. Dus besloten we concreet actie te ondernemen. Iemand moet die eerste stap nemen, en een strategie bedenken. Het management moet zien dat er meer diversiteit nodig is, die uitdaging aangaan en het proces begeleiden.'

"Iemand moet die eerste stap nemen, en een strategie bedenken. Het management moet zien dat er meer diversiteit nodig is, die uitdaging aangaan en het proces begeleiden."

Nieuwe ervaring

In 2017 werd Michiel verantwoordelijk voor de werving  van collega’s binnen het team. 'Als ik een CV van een kandidaat ontvang zie ik heus wel wat hun nationaliteit is. Maar waar het mij om gaat is of hun vaardigheden  het team verder brengen. We kregen dus meer mensen van over de hele wereld in ons team. Mensen uit Australië, Zuid-Afrika, Roemenië, Rusland... Dat was een nieuwe ervaring.'

Mishita bevestigt dat. 'Na een tijdje kwam de verandering echt goed op gang en begon het proces steeds natuurlijker aan te voelen. Nu hebben we een mooi gebalanceerde mix qua geslacht, cultuur, leeftijd en opleidingsniveau. Nu de diversiteit op orde is, steken we onze energie steeds meer in het bouwen aan een inclusieve cultuur. Het team pakt dat heel goed op.'

Praktische stappen

Welke praktische stappen zijn er gezet om de diversiteit van het team te bevorderen? 'Eerst hebben we het hele wervingsproces gestroomlijnd, vanaf de selectie van kandidaten tot hun eerste werkdag, en dan nog een paar weken door,' legt Michiel uit. 'Met name de wachttijden  zijn  nu veel korter. Dat was een groot probleem voor mensen die vanuit het buitenland solliciteren.'

Mishita gaat verder: Vanaf dag één worden nieuwkomers gekoppeld aan een buddy en coach. We hebben een eigen introductieprogramma met daarbinnen regelmatig contactmomenten met onze nieuwe collega's. We bieden hulp bij alle praktische zaken die bij een verhuizing naar Nederland komen kijken. Al voor hun eerste dag brengen we ze in contact met andere expats binnen Deloitte die de Nederlandse woningmarkt goed kennen. Daarnaast bieden we interculturele communicatietraining.'

Een ander initiatief dat heel goed uitpakte voor het team was de wervingsreis naar Zuid-Afrika. 'Met zes collega's gingen we naar Johannesburg en Kaapstad,' vertelt Michiel. 'we hebben 35 kandidaten persoonlijk te ontmoet, en er zes aangenomen. Het was heel leuk en bovendien een enorm succes voor Deloitte. Misschien kunnen we in de toekomst meer van dit soort reizen organiseren om onze diversiteit verder te vergroten.'
 

"Mensen van andere culturen dragen andere kwaliteiten aan. Door de krachten te bundelen kunnen we onze klanten steeds beter van dienst zijn."

Betere dienstverlening

Diversiteit is goed voor het team, vindt Michiel. 'Mensen van andere culturen dragen andere kwaliteiten aan. Door de krachten te bundelen kunnen we onze klanten steeds beter van dienst zijn.' Mishita is het daarmee eens. 'We vullen elkaar aan met onze verschillende persoonlijkheden en denkprocessen. Waar de een minder goed in is, is de ander juist sterk in. We leren dagelijks van elkaar. En door zelfs maar een paar extra nationaliteiten toe te voegen aan een team, krijg je toegang tot véél meer netwerken.'

  • Diversity at Data & Reporting Advisory

No challenge too big: Marta Tomczyk over Launchpad

  • Marta Tomczyk
  • 22 februari 2019
DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven