Een vliegende start na zes jaar studie

  • Jeroen Mullink
  • 01 juli 2013

Tijdens mijn opleiding Bedrijfskundige Informatica heb ik voor het eerst kennis gemaakt met Enterprise systemen (o.a. ERP en CRM) en de impact van deze systemen op bedrijfsprocessen. De theoretische basis voor procesoptimalisatie en optimale ondersteuning door middel van IT is hierbij gelegd. Gedurende mijn master Information & Knowledge Management heb ik mijn theoretische kennis verder uitgebreid, vooral op het gebied van kennisdeling en informatiemanagement.

Na een masterscriptie over Enterprise Systemen was een carrièrestart in dit gebied voor de hand liggend. Na contacten met Deloitte consultants, door onder andere gastcolleges en interviews voor mijn scriptie, was mijn indruk over Deloitte en de mensen die er werken erg positief. In alle gesprekken tijdens de sollicitatieprocedure werd deze indruk alleen maar bevestigd.

Na de selectieprocedure ben ik in oktober 2012 gestart als Business Analyst binnen de Oracle Solutions service line. Deze ‘divisie’ vormt samen met zeven andere service lines de Technology afdeling van Deloitte Consulting.

Direct vanaf dag één ben ik bezig geweest met projecten voor de klant. De eerste drie maanden heb ik een ondersteunende rol vervuld binnen een project bij een telecom maatschappij. Voor deze organisatie hebben wij een plan van aanpak geschreven voor een Europese procesoptimalisatie en de daarbij benodigde her-implementatie van de Oracle ERP software. Deze drie maanden waren zeer intensief en bestonden vooral uit workshops met mensen zoals financieel directeuren en informatiemanagers. Op basis van deze workshops hebben wij een advies gegeven over mogelijke verbeteringen en de manier waarop deze verbeteringen geïmplementeerd kunnen worden.

In mijn vierde maand werd een groot project bij een andere klant gestart. Ook dit was een procesoptimalisatie in combinatie met een ERP her-implementatie op Europese schaal. Echter, een totaal ander bedrijf; één van ’s werelds grootste voedselverwerkers en grondstofhandelaren. De eerste maanden zitten er nu op en daarmee is de eerste fase van het project afgerond. Deze fase bestond voornamelijk uit sessies met plant managers uit heel Europa, om te achterhalen hoe hun processen nu lopen. Vervolgens hebben we nagedacht over standaardisatie en harmonisatie van de processen. Onze ideeën hebben we vervolgens bediscussieerd, verbeterd en in een uiteindelijk plan uitgewerkt.

De komende fasen zullen vooral bestaan uit het in detail uitwerken van deze processen en de daarbij horende ERP oplossing. Een erg ambitieus project om geharmoniseerde processen uit te rollen in een situatie waarin nu elke fabriek eigen processen heeft.

Wat mij de afgelopen maanden erg goed is bevallen is de focus op ontwikkeling. Ik ben in het diepe gegooid, direct op uitdagende projecten bij klanten geplaatst, maar op de momenten dat het nodig was kon ik altijd rekenen op mijn ervaren collega’s. Naast ‘learning on the job’ is er een scala aan verplichte en optionele trainingen die ik moet en kan volgen. De trainingen die ik wil volgen kan ik grotendeels afstemmen op mijn persoonlijke ambitie.

Jeroen Mullink

Business Analyst - Technology

Na mijn studie Bedrijfskundige Informatica aan de HU en mijn master Information & Knowledge Management aan de VU, ben ik sinds 2012 werkzaam bij Deloitte. Tijdens mijn bachelor afstudeerstage heb ik kennis gemaakt met procesdesign en de implementatie van een ERP pakket om deze processen te ondersteunen. Binnen Deloitte ligt mijn focus op Oracle systemen. Naast mijn werk vermaak ik mij prima met wielrennen, hardlopen, vrienden en kijken van goede tv-series.

Werken bij Deloitte brengt je ergens!

  • Berry Kok
  • 28 juni 2013
DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven