Een werkweek van een STAR Consultant bij Deloitte Risk Advisory

  • Dirk Boersma
  • 07 september 2015

Maandag
Op maandag starten we bij een financiële instelling. De klant heeft een probleem rondom het rapporteren van data naar de toezichthouder en heeft ons gevraagd hem te assisteren. Het probleem gaat allereerst om de beschikbaarheid van juiste data en daarnaast ook om het volledig zijn in de rapportage hiervan richting de toezichthouder. Vanuit Europa wordt er op dit moment regelgeving opgesteld om een nieuwe financiële crisis te voorkomen. Centraal in deze regelgeving is de beschikbaarheid van data. Accurate en betrouwbare data, waarmee de risico’s van financiële organisaties correct in kaart kunnen worden gebracht. Zodoende wordt de financiële sector transparanter. Data is er in overvloede, maar of deze ook accuraat en betrouwbaar is, is een tweede. Vandaar dat er vanuit Europa druk wordt uitgeoefend op de data architectuur en onderliggende IT-inrichting van de financiële sector. In hoog tempo worden enorme data uitvragen aan financiële instellingen gedaan. Een van de onderwerpen waarop dit gedaan wordt is liquiditeit en op dat punt zou de klant graag een verbeterslag willen maken.

Voor het project is het belangrijk om samen met de klant de exacte scope vast te stellen. Op welke liquiditeitsrapportages gaan we ons focussen, wat nemen we daarnaast mee in het project. Letten we bijvoorbeeld wel of niet op data kwaliteit. Of signaleren we enkel de problemen met datakwaliteit, maar liggen de oplossingen hiervan buiten dit project. Maandag zijn wij druk bezig om samen met de klant de scope vast te stellen. Voor de liquiditeitsrapportages besluiten we ons te focussen op de actuele set van rapportages en kijken wij nog niet vooruit naar toekomstige rapportages, aangezien hiervan de ingangsdatum niet definitief is op dit moment. Datakwaliteit-problemen zullen wij signaleren, maar zullen geen onderdeel van het project uitmaken besluiten we in overleg met de klant.

Dinsdag
Vandaag delen we de scope met de stakeholders. Belangrijk in het project is om de verschillende stakeholders over de voortgang te informeren en de verwachtingen te “managen”. Ondertussen starten wij met het formuleren van de output van het project. Wat moet er binnen de scope worden opgeleverd, wat krijgt de klant uiteindelijk in handen. Wanneer dit allemaal vastligt en met de klant hebben besloten dat dit de output wordt, kunnen we focus aanbrengen en het project daadwerkelijk starten.

Woensdag
We starten daadwerkelijk met de uitwerking van het project. We gaan kijken hoe momenteel de liquiditeitsrapportages worden opgesteld, of dit exact in lijn is met de regelgeving vanuit Europa. De onduidelijkheden in de rapportage interpreteren we opnieuw vanuit de klant. Ook kijken we bij de niet gevulde onderdelen van de rapportage of de klant hier volledig is. Daarnaast kijken we hoe de gevraagde data voor de rapportage wordt aangeleverd en of alle benodigde data hierin wordt meegenomen. Dit is een enorme uitdaging in het project, aangezien de data administratie van de klant in de afgelopen jaren enorm gegroeid is. Vroeger was alles overzichtelijker, is een veel gehoorde uitspraak in de financiële sector. Tegenwoordig bestaat de backbone van de gemiddelde financiële instelling uit tientallen aan elkaar gekoppelde systemen. Vaak voortkomend uit een iteratief bouwproces, waarbij het systeem elk jaar werd uitgebreid met de kennis van dat moment. Maar de financiële crisis en daaruit volgende regelgeving heeft nieuw licht geworpen op de informatievoorziening en de strategische waarde daarvan. Financiële instellingen moeten een stevige data fundatie hebben. Data moet betrouwbaar zijn, tijdig over kunnen worden gerapporteerd en aangepast kunnen worden aan de vraag. Idealiter zelfs vanuit een centrale bron. 

Donderdag
Bij veel financiële instellingen, waaronder onze klant, is deze centrale bron momenteel nog toekomstmuziek, dus is het voor ons eerst zaak te identificeren welke bronnen nu ten grondslag liggen aan de verschillende rapportages. Vervolgens moeten we vaststellen of de gevraagde data hier in mee komt. Vanuit de interpretatie van de klant wordt er nagegaan welke data er benodigd is. Wanneer de data afwijkt van de interpretatie, bijvoorbeeld omdat deze data niet in de basis administratie zit, is het belangrijk om de stakeholders te informeren over de afwijking en een eventuele “workaround” voor te stellen. Donderdagmiddag hebben we een meeting met de stakeholders. Tijdens deze drie uur durende meeting worden er vanuit het project voorstellen gedaan voor klant interpretaties van de wetgeving en afwijkingen van de gevraagde rapportage items. Reden hiervoor is bijvoorbeeld dat klant het product waarover gerapporteerd moet worden, niet in de portefeuille heeft. Na deze meeting worden de gemaakte afspraken vastgelegd en gedeeld met de stakeholders, zodoende is er duidelijk wat er besproken is. Dit is belangrijk voor de voortgang van het project en daarnaast toekomstig ook een verklaring voor de uitkomsten in de output.

Vrijdag
Vrijdags werken wij ’s morgens bij de klant verder aan het project. Al snel wordt duidelijk dat op dit moment de data strategie niet volledig is. Door de vele handmatige slagen in de administratie, blijkt dat een deel van de data niet voor de deadline van het rapport kan worden geleverd. Met de huidige systemen van de klant lijkt dit ook niet mogelijk. Dit zal zeker onderwerp van gesprek worden in het overleg volgende week donderdag met onze stakeholders. ’s Middags gaan wij terug naar het kantoor van Deloitte. Op kantoor hebben we een meeting over de impact van de nieuwkomers in de financiële sector. Hoe kunnen de bestaande banken concurreren met de nieuwe aanbieders van bancaire diensten. Ook in dit vraagstuk staat data centraal. Kan de huidige financiële sector de data-wedloop aan? Na deze meeting is het tijd voor een welverdiende borrel op kantoor. Samen met collega’s spreken we onze vakantie plannen door, de zomer periode is immers aangebroken.

Ben jij (bijna) in het bezit van je master diploma en wil jij helpen de financiële sector transparanter te maken? Vind je het interessant om het management en stakeholders te voorzien van de juiste informatie om beslissingen te maken of wil je meedenken over de technologische uitdagingen van dit data probleem. Neem dan contact met mij op of solliciteer direct voor de functie van Consultant Strategic Analytics & Reporting.

Dirk Boersma

Strategic Analytics & Reporting – Risk Advisory

Mijn naam is Dirk Boersma, Senior Consultant Strategic Analytics and Reporting (STAR) binnen Deloitte Risk Advisory. Ruim 9 maanden geleden ben ik bij Deloitte komen werken. Waarom Deloitte? Wat mij overtuigde om bij Deloitte te komen werken was de verantwoordelijkheid die je direct bij binnenkomst krijgt. Gekoppeld aan de grote diversiteit aan opdrachten in een team van ambitieuze collega’s. Ieder project word je weer opnieuw uitgedaagd en in het spreekwoordelijke diepe gegooid. Binnen Deloitte heb ik het idee dat ik mijzelf optimaal kan ontwikkelen, en zowel op kennisniveau als persoonlijk vlak mooie stappen kan maken. Binnen STAR richt ik mij voor voornamelijk op rapportage-vraagstukken. Dit doe ik bij banken, asset managers & pensioenfondsen. Op dit moment ben ik bezig om voor een klant het proces rondom het rapporteren van liquiditeitsdata aan de toezichthouder te verbeteren. Ik zal proberen inzicht te geven in mijn dagelijkse werkzaamheden door een overzicht te geven van de afgelopen werkweek.

On top of the world in Hong Kong

  • Milou Bonnema
  • 01 september 2015
DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven