Functie Bugaboo

  • Deloitte Nederland
  • 10 januari 2011
Deloitte

Nog maar recent ben ik aangesloten op het bloggersfront van Deloitte, maar ik wil mijn tweede blog al gebruiken voor een persoonlijke onthulling. Maar eerst wat zakelijk nieuws. Een nieuw kalenderjaar is weer begonnen en dat betekent dat “the busy season” voor ons weer voor de deur staat. Bij diverse klanten zijn we dan druk bezig met de voorbereiding op de komende jaarafsluiting. Dat betekent dus plannen, overleggen, corrigeren, afsluiten, toelichtingen verzamelen, dossiers vullen, rapportages schrijven en stukken beoordelen. Kortom; veel werk de komende tijd.

Het jaarverslag is ook voor gemeenten het moment waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de financiële consequenties ervan. Bij het samenstellen van het jaarverslag merken we steeds meer dat naast vaktechniek, ook communicatieve vaardigheden een belangrijke rol spelen. Deze vaardigheden zijn nodig om sommige onderdelen van wet- en regelgeving goed uit te kunnen leggen aan budgetverantwoordelijken. Een voorbeeld waar gemeenten mee te maken hebben. Mutaties in reserves moeten bij gemeenten apart inzichtelijk gemaakt worden (functie 980 voor de BBV kenners). Dat betekent dat onttrekkingen of toevoegingen niet meer rechtstreeks op het beleidsonderdeel verantwoord mogen worden, maar apart inzichtelijk worden gemaakt.

 Een concreet en simpel voorbeeld: de gemeenteraad van gemeente X heeft besloten om in 2010 € 50.000 uit haar reserves beschikbaar te stellen voor extra toezicht tijdens Oud & Nieuw. De verantwoording over het extra toezicht staat bij het beleidsonderdeel “openbare orde & veiligheid” terwijl de financiële consequenties ervan zowel bij openbare orde & veiligheid en functie 980 zijn verantwoord. Voor de beleidsmedewerker die hierover een verantwoording moet schrijven voor het jaarverslag niet altijd even logisch en transparant en vereist vaak extra uitleg en toelichting.

 Naast functie 980, is er nog een andere functie die de komende tijd veel aandacht vraagt. Functie Bugaboo! Ilse en ik verwachten in juni ons eerste kind en de voorbereidingen op de komst van de kleine zijn in volle gang. Waar een kinderwagen tot een paar weken geleden totaal niet interessant was, kan ik me nu uren verdiepen in Quinnies, McLarens, Stokke’s, Bugaboo’s en noem ze maar op. Babypark, babydump, babyworld, baby etc? Been dare, done that. Het resultaat? De Bugaboo Cameleon; the black series. Volgende functie? Functie Maxicosi. En daarna natuurlijk weer functie 980.
 

 

Joost van Houwelingen
Senior Consultant
Deloitte – Audit, Deloitte Management Support

 

Deloitte Nederland

Een professioneel kritische instelling: niet alleen voor accountants

  • Deloitte Nederland
  • 06 januari 2011
DOT
x
DOT
Loading
-
...
Send
D.
Naar boven