#gowege

  • Ruben Geradts-ter Linden
  • 25 juli 2011

Onlangs vond de kick-off bijeenkomst plaats van #gowege. Dit staat voor goed werkgeverschap. Een thema wat iedereen aangaat op alle niveaus in elke organisatie. Ook voor publieke organisaties is goedwerkgeverschap een hot issue. Onder andere door de aankomende uitstroom als gevolg van de vergrijzing en de aankomende arbeidsmarktkrapte.

Goedwerkgeverschap verbeteren, draagt positief bij aan de positionering op de arbeidsmarkt.
Vanuit deze uitdaging heeft de vereniging van gemeentesecretarissen (VGS) #gowege geïnitieerd. Deloitte is als co-partner aangehaakt door te faciliteren in zowel organisatie als in kennis en expertise. Het betreft een innovatief één jaar durend traject, waaraan 13 vooroplopende gemeentesecretarissen deelnemen + hun rechter en linker hand. Deelnemers zijn de gemeenten: Amersfoort, Dordrecht, Enschede, Gemert-Bakel, Heemstede, Heuden, Hoorn,OVER-gemeenten, Smallingerland, Teylingen, Veghel, Zeist en Zwolle.

Het project heeft een drieledige doelstelling: 
1. Voorbeeld projecten realiseren
2. Beweging realiseren
3. De agenda voor HNW & Goed Werkgeverschap zetten

De bijeenkomst vond plaat midden in een bos bij Vuren. Aan tafels werd gepraat over innovatie en de uitdagingen van goedwerkgeverschap, zoals leiderschap, HNW, strategische personeelsplanning, innovatie, loslaten en ruimte geven, samenwerken etc. Zie voor een impressie van de bijeenkomst de compilatie op youtube.

Vanaf september 2011 tot september 2012 zullen 9 bijeenkomsten plaats vinden. Tijdens deze dagen staat steeds een aspect van goedwerkgeverschap centraal:
- zelfsturing, rekenschap en eigen verantwoordelijkheid
- horizontale (informele) structuur
- werken in de cloud en andere ict-innovaties
- leiderschap in beeld
- vernieuwing arbeidsrelaties
- veranderende arbeidsmarkt
- mobiliteit en flexibiliteit
- innovatief en experimenteel kunnen werken   
- verbeteren van arbeidsproductiviteit en de lerende organisatie

Al deze thema’s raken ons allemaal in meer of mindere mate. Heb je specifieke ideeën, dilemma’s, oproepen, good practices of andere relevante input dan is deze meer dan welkom. Dat kan via de online discussie op twitter #gowege.

 

 

Ruben Geradts-ter Linden

Senior Consultant

Consultant, innovatiemanager, 2.0 professional, sustainability & CSR professional, Deloitte

Mooie samenwerking tussen TEDxYouth & Deloitte Fast50 Community

  • Peter Engel
  • 22 juli 2011
DOT
x
DOT
Loading
-
...
Send
D.
Naar boven