Het Deloitte Interview met Robbert Dijkgraaf: read all about it!

  • Paul van Wijngaarden
  • 24 oktober 2012

Vandaag lanceert Deloitte een nieuw magazine: het Deloitte Interview. Hoewel, magazine is eigenlijk niet het juiste woord. De titel geeft precies aan wat het is: een interview. Maar wát voor één!

Tegen de jachtige stroom in van ‘korter en sneller’ kiest Het Deloitte Interview bewust voor verdieping en inspiratie. Met boeiende portretten van grensverleggers uit het bedrijfsleven, openbaar bestuur en de wetenschap die door hun visie, leiderschap, innovatiekracht en ondernemerschap hun stempel drukken op onze samenleving. Wat heeft hen gebracht waar ze nu zijn? Waarom gingen zij linksaf toen de rest rechtsaf ging?

In de eerste editie van Het Deloitte Interview geeft natuurkundige en topwetenschapper Robbert Dijkgraaf zijn persoonlijke drijfveren bloot. De directeur van het Institute for Advanced Study aan de prestigieuze Princeton universiteit belichaamt als geen andere Nederlander de grensverleggende wetenschap. Dijkgraaf gaat uitgebreid in op vragen en dilemma’s over de oerknal, buikgevoel, natuurkundige formules en de liefde. Briljant wetenschapper of niet, Dijkgraaf pretendeert allerminst de wijsheid in pacht te hebben: ‘Je wordt iedere keer geconfronteerd met je eigen falen.’

De combinatie Dijkgraaf-Deloitte ligt meer voor de hand dan op het eerste gezicht lijkt. Met data analytics creëert Deloitte, evenals het wetenschappelijke werk van Dijkgraaf, nieuwe inzichten en paradigma’s die onverwachte perspectieven en oplossingen bieden. Het effectief combineren van diepe kennis van sectoren, brede functionele kennis op gebieden als risk & compliance, tax, marketing, supply chain of finance én beheersing van analytische technologie stelt Deloitte in staat de belangrijkste vragen te stellen en de juiste antwoorden te vinden. Deloitte data analytics biedt hiermee een belangrijk houvast voor succesvol ondernemen in een continu veranderende wereld.

Niet alleen de aangesneden thematieken en de prominente geïnterviewden maken Het Deloitte Interview onderscheidend. Zij worden geïnterviewd en gefotografeerd door creatieve toppers in hún vakgebied. Het journalistenduo Frénk van der Linden en Pieter Webeling houdt samen de interviews, terwijl Lenny Oosterwijk tekent voor de fotografie. Opgeteld levert dit een blad van allure op, dat je niet mag missen!

Nieuwsgierig? Het Deloitte Interview met Robbert Dijkgraaf wordt op papier in controlled circulation verspreid, maar is ook online te lezen op www.deloitte.nl/interview. Hier zijn ook publicaties, business cases, video’s, blogs en meer over data analytics te vinden. Read all about it!
 

Paul van Wijngaarden

Senior Consultant

Content & community manager bij de afdeling Brand, Communications & Corporate Social Responsibility

Ondernemen: innovatieve en oplossingsgerichte resultaten creëren

  • Michael Tirion
  • 22 oktober 2012
DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven