Het Vanenburg Bestuurdersoverleg Sociale Zekerheid

  • Harry Schreurs
  • 22 november 2011

Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden, onder meer in de jeugdzorg en de sociale werkvoorziening. Tegelijkertijd dreigt er een tekort op de arbeidsmarkt, waardoor er kansen zijn om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Hoe kunnen gemeenten deze kansen benutten?

Op 10 oktober jl. vond het Vanenburg Bestuurdersoverleg Sociale Zekerheid plaats. Tijdens deze bijeenkomst stond het samenwerken tussen publieke en private allianties om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen centraal. Hoe gaan we deze uitdaging aan? Hoe maken we de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner? Door samenwerking met private partijen, zo bleek tijdens het Bestuurdersoverleg. Diverse mogelijkheden passeerden de revue: van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en onderwijsinstellingen tot joint ventures van bedrijven en sociale werkvoorziening.

Vanuit consulting zagen wij het realiseren van een keten tussen zorg - sociale werkvoorziening - facilitair/schoonmaakbedrijf – en gemeente als een grote uitdaging. De ketenpartners staan gezamenlijk voor de opdracht vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen om de kwaliteit en financierbaarheid van zorg en sociale voorzieningen toekomstbestendig te maken. De overheid moet hier een enkel een regisserende en faciliterende rol bij spelen. De behoeften van de werkgevers zouden het uitgangspunt moeten vormen.

Leuk om te vermelden is dat we tijdens de 'burgemeesterslunch' van Zuid Limburg gevraagd zijn om het idee voor Zuid Limburg te presenteren/uit te werken. In Noord Limburg zijn we al verder en brengen we deze maand hiervoor al offerte uit. Morgen ga ik naar de A2 gemeenten (Valkenswaard eo) en ook Rotterdam staat al gepland.

De ideeën over een aanpak van de gemeente zijn divers. 

Klik hier voor het verslag van Het Vanenburg Bestuurdersoverleg van 10 oktober jongstleden.

Harry Schreurs

Partner

Harry is werkzaam als partner bij Deloitte Audit, regio zuidoost. Expertise: Sociale zekerheid & WSW.

Twijfels

  • Frank Nijenhuis
  • 18 november 2011
DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven