Hoe Deloitte innoveren initieert

  • Deloitte Nederland
  • 17 juni 2011
Deloitte

Onlangs mocht ik als mede facilitator een dag mee met Deloitte Innovation naar een interne Deloitte workshop. In de The Colour Kitchen in Utrecht traden vier zelforganiserende teams aan. Allen vanuit hun specialistische expertise en ervaring met een eigen idee voor een nieuwe dienst/product.

Na vier korte pitches waarin de teams hun ideeën introduceerde, nam facilitator Arjen Lettinga de deelnemers mee in een actief programma. Met behulp van verschillende methodieken werden de deelnemers getriggerd na te denken en scherpte te krijgen op voor hen relevante markttrends, de needs van hun afnemer en zijn stakeholders, hun offering en de benefits daarvan.

Onderbroken door tips, plenaire discussies en een aantal inspirerende filmpjes werkten de teams aan hun product/dienst ideeën. Collega’s uit Maastricht verkenden hoe een interactieve app van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor het verzilveren van kansen in de publieke sector. Deze ‘interapptive’ geeft overzicht in voor welke gemeentes Deloittes werkt, inzicht in wat Deloitte bij deze gemeentes doet en uitzicht naar waar nog onontgonnen gebied is en/of waar beter samengewerkt kan worden.

Een team van verschillende servicelines binnen Technology onderzocht hoe zij ‘my insight’ binnen Deloitte zouden kunnen lanceren. Een personal dashboard dat elke Deloitter naar eigen behoefte kan inrichten, om effectiever gebruik te maken van teamsites, resources, KX, etc.

Een tweede team vanuit Technology wilde op basis van data analytics medewerkers van organisaties en individuen ondersteunen in effectief agendabeheer. Door het verbinden van verwachte verplaatsbewegingen, datagegevens over te verwachten files en algoritmen kan deze service optimale agenda-afspraken realiseren. Waardoor werknemers minder in files staan en secretariaten sneller afspraken kunnen inplannen. Kortom directe winst voor werkgevers,cq afnemers.

Het vierde team, afkomstig uit human capital, heeft ambitie en concrete plannen om een nieuwe dienstverlening in de markt te zetten. Een driedaagse intensieve beleving met gedegen methodieken om effectief grote change projecten te begeleiden waarbij gedragen besluitvorming een sleutelrol heeft. Hun ervaring leert dat wat normaal in 6 maanden gebeurt met deze aanpak ook in 3 dagen kan. In ons nieuwe gebouw aan de Zuid-as van Amsterdam moet een inspirerende en multi inzetbare ruimte komen voor deze sessies.

Na het aanbrengen van scherpte, hebben de teams zich globaal gewaagd aan een eerste bierviltje; een schatting van de noodzakelijke investering, en van de te verwachten omzet voor de komende jaren.

Afsluitend aan deze workshop hebben de teams opnieuw hun ideeën gepitcht. Hierbij was duidelijk voortgang zichtbaar. De meeste teams waren in staat helderder, krachtiger en bondiger over te brengen wat de benefits van hun product/dienst zijn, aan welke behoefte deze tegemoet komt en hoe de dienst/product werkt.

Terugkijkend een inspirerende dag. Ten eerste omdat er binnen Deloitte blijkbaar zoveel mensen met nuttige ideeën zijn, die elkaar vinden en gezamenlijk verkennen of en welke vervolgstappen zinvol zijn. Ten tweede omdat Deloitte deze energie uitdaagt en faciliteert. En te derde om bevestigd te zien dat het hanteren van simpele modellen en methodieken bijdraagt aan het proces van innoveren. Waarin naast een scherpe pitch vooral het team, de samenstelling, het commitment en de mate van doorzettingsvermogen en ondernemerschap doorslaggevende factoren zitten om tot een daadwerkelijke innovatie te komen. Kortom, gezamenlijk keihard werken in the box.
 

 

Ruben Geradts-ter Linden

Consultant, innovatiemanager, 2.0 professional, sustainability & CSR professional, Deloitte

Deloitte Nederland

Deloitte New Hire Week 2011

  • Deloitte Nederland
  • 15 juni 2011
DOT
x
DOT
Loading
-
...
Send
D.
Naar boven