Hoe Charlotte als jurist innoveert met blockchain

  • Charlotte Salemans
  • 28 augustus 2018
Charlotte

Na het behalen van de bachelors Europese Studies en Rechten, schreef ik in 2017 mijn scriptie bij Deloitte Legal in het Commercial Team. Ik volgde toen de master ICT, Internet en Intellectueel Eigendom Recht aan de VU. In januari 2018 startte ik in datzelfde team als Legal Analyst. Mijn werkzaamheden zijn divers. Zo houd ik me bijvoorbeeld bezig met vraagstukken rondom privacy, de (juridische) waarde en mogelijkheden van data en compliance kwesties rondom financieel toezicht. 

Het snijvlak tussen technologie en recht

Ik wilde graag mijn scriptie schrijven over een onderwerp op het snijvlak tussen technologie en recht. Al vrij snel kwam ik uit bij de hype rondom blockchaintechnologie. Het blockchainteam van Deloitte was op dat moment bezig met het bouwen van een blockchainapplicatie: een blockchain based platform voor het verwerken van huur- en andere real estate contracten. Deze applicatie heb ik als voorbeeld en onderwerp gebruikt in mijn scriptie.

Tijdens het schrijven van mijn scriptie zat ik een aantal dagen in de week bij legalcollega’s en de andere dagen bij de blockchainspecialisten. Op die manier leerde ik veel over de technische aspecten en kreeg ik ook begeleiding over het juridisch inhoudelijke deel van mijn scriptie. Toen ik in januari terugkwam bij Deloitte Legal, werd het legal blockchainteam opgezet: vier juristen, ieder met zijn of haar eigen expertise op het gebied van blockchain.

Blockchain: kennis en ervaring delen

Blockchain is een nieuwe technologie, dat maakt dat antwoorden op juridische vraagstukken hieromtrent niet klip en klaar terug te vinden zijn in het wetboek, jurisprudentie en wetenschappelijke artikelen. Een van de eerste belangrijke stappen was voor ons de samenwerking op te zoeken met legal blockchainteams van andere memberfirms, om zo kennis en ervaring te delen. Het initiatief van Deloitte Nederland om een BlockCenter op te zetten, kwam dan ook op een goed moment.

BlockCenter is een community waarin alle blockchainexpertise die bij Deloitte aanwezig is, bij elkaar komt. De community is opgezet om antwoord te geven op de toenemende vraag vanuit het bedrijfsleven naar toepassingen van blockchaintechnologie en alles wat daarmee samenhangt. Eens in de maand komen de blockchainteams uit verschillende servicelines samen. We praten elkaar bij, wisselen kennis uit en bespreken een concrete case. Binnenkort geven we vanuit het BlockCenter een aantal interne sessies ‘Blockchain voor dummies’ – waar ik namens Legal ook aan zal bijdragen.

Meer dan blockchain

In het team waarin ik werkzaam ben, krijg ik naast de juridisch inhoudelijk werkzaamheden die ik doe, ook de mogelijkheid om me te verdiepen in andere interesses. Voor wat betreft innovatie, houdt Deloitte zich niet alleen bezig met blockchain technologie maar ook met bijvoorbeeld augmented en virtual reality, AI en Robotic Process Automation (RPA). Deloitte biedt – als je dat leuk vindt – daarin veel mogelijkheden. Het maakt mijn werk heel divers. Zo ben ik de enige dag juridisch inhoudelijk aan het werk, maar kan ik andere dagen een blockchainworkshop geven of bouw ik drie weken lang met het RPA team van Deloitte mee aan een robot.

Naast uitdaging is er bij Deloitte ook ruimte voor ondernemerschap en wordt er veel samengewerkt. Ik heb de afgelopen maanden meegewerkt aan een project van de Impact Foundation. De Impact Foundation vormt het platform voor maatschappelijke initiatieven. Voor dit specifieke project – waarbij samen wordt gewerkt met de organisatie Refugees Forward – hebben Deloitters nieuwkomers in Nederland geholpen met het starten van een eigen business. Dit soort maatschappelijke projecten vind ik superinteressant, en zo leer je weer andere collega’s kennen.

Een tip voor nieuwe collega’s

Het is leuk om pionier te zijn op het gebied van innovatie. Zeker voor wat betreft het juridisch perspectief van bijvoorbeeld blockchainapplicaties. Als juristen lopen we soms achter de feiten aan en zijn we wat stoffiger als het aankomt op innovatie en digitalisering. Dat is bij Deloitte Legal wel anders. Het is uitdagend om voorloper te kunnen zijn: meebepalen en vormgeven aan de juridische context en interpretatie.

Door de diversiteit aan projecten, klanten, expertises, teamsamenstellingen en mensen, zijn er binnen Deloitte Legal veel mogelijkheden. Goed werk te leveren vinden we belangrijk, maar er is binnen Deloitte Legal ook aandacht voor je eigen ambitie en ontwikkeling.

Wat ik nieuwe collega’s zou willen meegeven? Zorg er vooral voor dat je doet wat je leuk vindt. Daar ben je zelf bij. De kansen liggen er, maar je moet ze zelf pakken en benutten.

Charlotte Salemans

Legal Consultant

In het kader van mijn afstuderen voor de master ICT, internet en intellectueel eigendomsrecht aan de VU, ben ik in de zomer van 2017 begonnen als scriptiestagiair bij Deloitte Legal. Ik schreef mijn scriptie over een juridisch aspect van een blockchainapplicatie. In januari 2018 ben ik begonnen als Analyst bij Deloitte Legal waar op dat moment het legal blockchainteam opgezet werd. Wat ik leuk vind aan werken bij Deloitte is de diversiteit aan projecten, de samenwerking met andere service lines en het juridisch pionieren in een digitale wereld.

Henk de Ruiter: ‘Ik ben een beetje verliefd geworden op dit werk’

  • Henk de Ruiter
  • 16 augustus 2018
DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven