In de zorg is er veel behoefte aan eenvoudige oplossingen

  • Rens Gielleit
  • 26 september 2018
Rens

De publieke sector is dan misschien geen frontrunner, maar het is wel een sector die openstaat voor innovatie. Dat maakt mijn werk als manager bij Deloitte Consulting binnen het Zorg en ICT-team interessant: wij helpen de overheid en zorginstellingen met het verbeteren van hun dienstverlening door nieuwe technologie te implementeren.

Al mijn hele werkzame leven doe ik opdrachten binnen de publieke sector. Ik begon tien jaar geleden na mijn studie Informatiemanagement bij een IT-consultancybedrijf en maakte drie jaar geleden de overstap naar Deloitte. Ik vind het prettig dat mijn werk door het soort opdrachten dat ik doe maatschappelijk relevant is: iedereen heeft immers te maken met zorg en met de overheid.

Een belangrijk onderdeel van mijn werk is het implementeren van bedrijfsvoeringssystemen, die we ERP-systemen noemen. Tot een paar jaar geleden waren dat soort systemen heel groot en log en had je voor een kleine aanpassing al programmeurs nodig. Nu wordt het gangbaarder om een klein ERP-systeem te hebben waarin de basisfunctionaliteiten gedekt zijn. Rondom zo’n kernsysteem worden innovatieplatformen aangeboden waarin organisaties zelf applicaties die bij hen passen kunnen toevoegen. Het ERP-systeem blijft hierdoor een standaardproduct maar het applicatielandschap kan veel meer custom made worden. Op deze manier is er voor ons ook ruimte om zelf nieuwe toepassingen te bedenken.

Processen verbeteren en vereenvoudigen

Zo ben ik nu projectleider van een project waarin we een nieuwe ERP-template ontwikkelen voor ziekenhuizen gebaseerd op de nieuwste technologie SAP S/4HANA. SAP wordt door heel veel organisaties gebruikt als ERP-systeem, ook door ziekenhuizen. Maar die hebben andere wensen dan bedrijven. In de zorg geldt bijvoorbeeld zeer specifieke wet- en regelgeving en doorlopen inkoop- en financiële trajecten een heel ander traject dan de processen bij reguliere bedrijven. Juist door die complexiteit hebben ze behoefte aan eenvoudige oplossingen.

Deze ziekenhuisspecifieke template ontwikkelen we samen met een Belgische partner die de zorgsector ook heel goed kent. Door onze krachten te bundelen en gebruik te maken van onze Deloitte compentence centers over de gehele wereld, zijn we nu allerlei ziekenhuisspecifieke functionaliteiten in de template aan het bijeenbrengen. Zo ontstaat er een softwareproduct met als basis het ERP-systeem en daaromheen functionaliteiten waarmee we processen in het ziekenhuis kunnen verbeteren en vereenvoudigen.

Machine learning en sensoring

Een van de toffe onderdelen van het S/4HANA platform van de template is dat we gebruik kunnen maken van machine learning. In SAP wordt OCR – optical character recognition – gebruikt om binnenkomende facturen te scannen en te herkennen. Een match tussen de bestelling, goederenontvangst en de factuur betekent dat de factuur automatisch betaald wordt.

Met deze technologie wordt gemiddeld 30 procent alsnog niet automatisch afgehandeld, meestal door kleine mismatches als een typefout in het bestelnummer of onjuiste ontvangstregistratie. Wij hebben het systeem nu geleerd om op basis van historische data zelfstandig een beslissing te kunnen nemen over die factuur. Het resultaat is dat 70 procent van de eerder niet automatisch afgehandelde facturen nu alsnog automatisch afgehandeld wordt. Dat scheelt de afdeling crediteurenadministratie ontzettend veel werk.

Een ander mooi voorbeeld is dat we sensoren kunnen koppelen aan het S/4HANA platform. Die sensoren kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de temperatuur tijdens medicijntransport te monitoren. Als medicijnen door een te hoge of te lage temperatuur niet meer bruikbaar blijken, kan er automatisch een vervolgactie worden ingesteld in het systeem: meteen nieuwe medicijnen bestellen of een sms-je sturen aan degene die erover gaat.

Ruimte voor innovatie

Dit project wordt mede gefinancierd vanuit ons innovatiebudget: als je een goed idee hebt en je weet je leidinggevenden te overtuigen van de waarde ervan, dan is er altijd ruimte voor dit soort dingen. Dat de template zeer kansrijk is zien we ook bij onze klanten. Ziekenhuizen die we de mogelijkheden ervan laten zien zijn erg enthousiast. Die zien dat ze hiermee hun processen eenvoudiger kunnen maken en hun dienstverlening beter kunnen organiseren. En daar doen we het uiteindelijk voor.

Deloitte doet veel aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, dat vind ik fijn. We kunnen vakinhoudelijke trainingen volgen over S/4HANA bijvoorbeeld, maar er zijn ook regelmatig sectorbijeenkomsten en webinars waar ik mijn kennis over de sector kan bijspijkeren. Tijdens een project vind ik het zelf fijn om op reguliere basis met mijn peers en leidinggevende te praten over het functioneren van zowel mijzelf als het projectteam. Op deze manier haal ik het beste uit mijzelf. Uiteraard geldt dat je zelf verantwoordelijk bent voor de snelheid en wijze waarop je je carrière vormgeeft. De mogelijkheden worden in ieder geval geboden!

Rens Gielleit

Manager Publieke Sector, Zorg en ICT

Ik help organisaties in de publieke sector en zorg op het gebied van bedrijfsvoering en ICT.

Hoe passen wij AI toe? Drie collega's over hun projecten

  • Deloitte Nederland
  • 16 september 2018
DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven