My transfer to Deloitte Transfer Pricing!

  • Denise Verhoeven
  • 20 augustus 2012

Een nieuwe baan
Mijn naam is Denise Verhoeven, 25 jaar en masterstudent Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden. Sinds begin juli ben ik vier dagen per week werkzaam in het Transfer Pricing team als werkstudent. De Transfer Pricing afdeling valt onder de Deloitte service line Cross Border Tax en focust zich op het bepalen van verrekenprijzen (‘transfer prices’) binnen een onderneming met als doel een zakelijke allocatie van winst tussen verschillende bedrijfsonderdelen te bereiken.

In mijn eerste week heb ik kennisgemaakt met Deloitte Nederland en Deloitte Tax, waar mij een warm welkom wachtte. Na een intensieve, kennis verreikende, maar bovenal leuke week ben ik gestart op de afdeling Transfer Pricing. Mijn eerste opdracht lag al op mij te wachten en nadat ik met mijn collega’s kennis had gemaakt, heb ik mij verdiept in de OECD Transfer Pricing Guidelines. 

Interessant, uitdagend én afwisselend
Transfer Pricing is voor veel fiscaal juristen een groot vraagteken en daardoor iets om met een grote boog omheen te lopen. Onterecht, als je het mij vraagt. Transfer Pricing heeft betrekking op de bepaling van de belastbare winst die een MNE (Multinational Enterprise) realiseert uit transacties met gelieerde ondernemingen. De winsten die deze MNE maakt, moeten vergelijkbaar zijn met de winst die zou zijn gerealiseerd in vergelijkbare transacties tussen onafhankelijke ondernemingen. Dit is wat men het arm’s length-beginsel noemt. Het arm’s length-beginsel is te vinden in artikel 9 van het OESO-modelverdrag en is in vele landen in de nationale wetgeving opgenomen. De OECD Transfer Pricing Guidelines geven richtlijnen over de toepassing van het arm’s length-beginsel. Binnen elke multinational vinden deze transacties plaats, daarom krijgt iedere multinational te maken met internationale Transfer Pricing wetgeving en de handhaving hiervan. Het bepalen van de verrekenprijzen vindt plaats op basis van de functies die uitgevoerd worden, de risico’s die worden gelopen en de materiële en immateriële activa die het bedrijfsonderdeel heeft. De gehanteerde verrekenprijzen bepalen uiteindelijk de belastbare winst in de desbetreffende landen. Hierdoor is Transfer Pricing een zeer internationaal georiënteerd vakgebied.

Deze beknopte uiteenzetting geeft slechts deels weer dat er talloze fiscale, juridische én operationele aspecten zitten aan Transfer Pricing. Het is aan mij deze aspecten om te zetten in optimale mogelijkheden, wat het werk op deze afdeling interessant, uitdagend en bovenal afwisselend maakt. Het spreekt voor zich dat geen enkele onderneming hetzelfde is en ieder land zijn eigen wetgeving en handhaving kent. Hetgeen maakt dat iedere casus en elk advies uniek is.

 

 

Denise Verhoeven

Werkstudent Transfer Pricing

Ik ben geboren in Leiden. Na mijn HAVO en twee jaar HBO ben ik Fiscaal Recht gaan studeren aan de Universiteit Leiden. Ik verwacht januari 2013 af te studeren. Hiervoor heb ik twee jaar gewerkt als werkstudent Indirect Taxes bij een van de andere Big 4 kantoren.

Omdat er meerdere wegen naar Rome leiden... Of Japan... Of Dubai...

  • Jamaica den Heijer
  • 16 augustus 2012
DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven