Ook binnen een jaar van student naar allround M&A adviseur?

  • Rick Kamphuis
  • 27 januari 2014

Bij Deloitte is dit tegenwoordig mogelijk door het nieuw opgezette M&A development track, waar je in je eerste jaar zowel bij Corporate Finance als bij Transaction Services werkzaam bent. Dit is de start die je carrière een boost geeft, doordat je ontzettend veel mensen op beide afdelingen leert kennen en meewerkt aan een breed scala aan projecten.

Op maandag 2 september ben ik aan de slag gegaan bij Transaction Services, terwijl ik die week ervoor nog mijn afstudeerscriptie voor de Finance master stond te verdedigen in het Cobbenhagen gebouw in Tilburg. Vervolgens kan het bijzonder snel gaan, zo mocht ik op dinsdag na de landelijke introductiedag direct aan de gang met een ‘financial due diligence’ (boekenonderzoek) rapport. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar de juistheid van de cijfers, maar vooral ook naar de impact van deze cijfers. Het is dus van belang dat het volkomen duidelijk is hoe de balans samenhangt met de winst en verlies rekening en het kasstromenoverzicht. In dit geval heb ik in korte tijd alle beschikbare informatie uit een digitale datastroom verwerkt en geanalyseerd, wat resulteerde in snel groeiende Excel-, boekhoud- en financiële skills. Dit vind ik een goed voorbeeld van ‘learning-on-the-job’, met als hoogtepunt in week drie al aan tafel met de CEO en CFO van het desbetreffende bedrijf voor uitleg van de cijfers en prognoses.

Nadat dit project was afgesloten was het tijd om vier maanden bij Corporate Finance het waarderings-team te versterken. In de afgelopen paar maanden heb ik aan een aantal uiteenlopende waarderingen meegewerkt, waar op verschillende handelswijzen de ondernemingswaarde wordt berekend. Een voorbeeld van een waarderingsmethode is het ‘discounted cash flow’ model, waar er gekeken wordt naar toekomstige kasstromen, die vervolgens verdisconteert worden tegen een rendementseis. Meestal wordt de opbouw van deze kasstromen aangeleverd en is het aan Deloitte om deze scenario’s te toetsen en zelf met een aanvullend scenario en marktconform rendementseis te komen. Een tweede methode is een multiple waardering op basis van een ‘peer group’, die uit Bloomberg verkregen kan worden. Het gewaardeerde bedrijf wordt dan vergeleken met de geselecteerde peers en op basis van het resultaat van deze groep de ondernemingswaarde berekend. Uiteindelijk wordt er in een rapport de verschillende waarderingsmethodes en uitkomsten gepresenteerd en een waarde range bepaald. Tot slot heb ik naast een aantal waarderingen ook nog bijgedragen aan een pitch waar we potentiële overnamekandidaten hebben geïdentificeerd en gepresenteerd aan de klant.

Ten tijde van schrijven zitten de vier maanden bij Corporate Finance er bijna op en kan ik met veel plezier en nieuw vergaarde kennis terug kijken op een mooie tijd. Een nieuw en waarschijnlijk laatste waarderingsproject staat alweer op mij te wachten, voordat ik 1 februari weer terug zal gaan naar Transaction Services. Vanaf dan zal ik me weer volledig gaan richten op due dillligence en met veel andere mensen in teams gaan samenwerken.

Kortom, de uitwisseling is een geweldig initiatief en mogelijkheid om op diverse vlakken van M&A ervaring op te doen en op deze manier uit te groeien tot een M&A expert met een brede basis.

Rick Kamphuis

Business Analyst - Transaction Services

Rick Kamphuis werkt als Business Analyst bij Transaction Services en doet mee aan het nieuw opgezette M&A development track.

Werken bij Deloitte: de ervaring van een startende consultant

  • Roel van Tartwijk
  • 24 januari 2014
DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven