‘Proeven aan Deloitte’, de brug van mijn studentenleven naar het begin van mijn carrière

  • Lisa Kroes
  • 17 januari 2012

Als ik een jaar terugga in de tijd, zie ik een gemotiveerde, zoekende studente, klaar om af te studeren en mijn eerste stappen in de praktijk te zetten. Mijn tijd in de academische wereld zou ik achter me laten om al die puzzelstukjes aan theorie toe te passen in het bedrijfsleven. ‘Het bedrijfsleven’, maar wat hield dat eigenlijk precies in? In mijn wereld bestond hierover nog geen eenduidig beeld, dus volgde een periode van verkenning. Via bekenden, websites en social media zocht ik contact met verschillende bedrijven om eens een kijkje in de keuken te nemen. Ik ging bij heel uiteenlopende bedrijven op gesprek om er achter te komen waar ik in de toekomst onderdeel uit van zou willen maken.

Voor mij was snel duidelijk binnen welk bedrijf ik wilde afstuderen en, als dat zou bevallen, liefst nog langer rondlopen: Deloitte. Waarom? Dat vond ik nogal lastig te onderbouwen. Het was vooral een gevoel. De mensen, de gesprekken die ik had gehad, de inhoudelijke uitdaging. De combinatie van informeel en toch heel ambitieus sprak me aan en vond ik goed bij mij passen.

Zo startte ik in februari 2011 als afstudeerstagiair binnen de Business Intelligence & Analytics service line van Deloitte Consulting. Het hogere doel van mijn onderzoek was om ‘analytisch zijn’ concreter te maken. Deloitte is actief bezig met Analytics, maar een aan een eenduidige definitie van het concept ontbreekt het nog.

Vanuit de wetenschappelijke literatuur heb ik uiteengezet wat een ‘analytisch bedrijf’ karakteriseert. Vervolgens ben ik dit gaan evalueren en uitbreiden met een groep experts uit de academische wereld en het bedrijfsleven. Op basis van de daaruit resulterende set karakteristieken heb ik een meetinstrument ontwikkeld dat inzicht verschaft in de mate van ‘analytisch zijn’ van een bedrijf. Dit meetinstrument heb ik gebruikt om data te verzamelen waarmee de relatie tussen ‘analytisch zijn’ en business performance getoetst kon worden. Op basis van deze data heb ik ook de validiteit van het meetinstrument getoetst.

De validiteit van mijn meetinstrument werd door de analyseresultaten bevestigd en, het belangrijkste resultaat, de empirische toets leidde tot initieel bewijs voor een significant, positief verband tussen ‘analytisch zijn’ en business performance. Binnenkort zullen twee nieuwe stagiairs voortbouwen op mijn onderzoek om de resultaten met een grotere dataset nog steviger te maken en een, aan het meetinstrument gerelateerd, volwassenheids model te ontwikkelen.

Met mijn onderzoek heb ik een stukje bijgedragen aan de wetenschap, voor Deloitte nuttig materiaal geleverd, de basis gelegd voor vervolg onderzoek, kennis gemaakt met Deloitte en de eerste stap gezet richting het begin van mijn carrière. Een typisch geval ‘win-win-win-win-win’ dus.

Door het vertrouwelijk karakter van mijn scriptie is deze niet online in te zien. Mocht je hier geïnteresseerd in zijn, dan mag je me altijd mailen.

Na twee maanden gereisd en ontspannen te hebben, ben ik nu een maand geleden ‘echt’ gestart bij Deloitte. Mijn stage was voor mij een mooie brug van mijn studententijd naar het werkende leven.

Lisa Kroes

Business Analyst - Technology

Nadat Lisa in 2011 is afgestudeerd na een stage bij Deloitte is zij per december in dienst getreden binnen de Business Intelligence & Analytics afdeling. Naast haar project werkzaamheden houdt zij zich onder andere bezig met social media en legt zij graag zo nu en dan haar ideeën en gedachten vast, of dat nou in de vorm van een blog, tweet of foto is.

Goede voornemens

  • Annemiek ten Boske
  • 16 januari 2012
DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven