Prof. dr. P. Kavelaars over het Professorendiner

  • Deloitte Nederland
  • 21 juni 2011
Deloitte

Het professorendiner is een fraai initiatief dat bepaald uniek is. Het biedt studenten een uitgelezen mogelijkheid contact te hebben met hoogleraren fiscale economie en fiscaal recht in een ongedwongen sfeer. Het biedt studenten ook de mogelijkheid om allerlei zaken rondom de fiscaliteit met de hoogleraren te bespreken op een kwalitatief hoog niveau in een ongedwongen sfeer. Niet alleen tijdens de bijeenkomsten, maar ook daarbuiten kunnen zij altijd zaken aan de hoogleraren voorleggen. Omgekeerd is het voor ons als hoogleraren uiteraard een waar genoegen om met de studenten van gedachten te wisselen over allerlei fiscaal interessante zaken en ontwikkelingen in regelgeving en rechtspraak.

Het specifieke karakter van het programma en de bijeenkomsten hebben een belangrijke dimensie doordat uitvoerig wordt gesproken over de publicaties die de studenten gedurende het hele project voorbereiden. De bedoeling is immers dat er door elke student een wetenschappelijke publicatie wordt geschreven te publiceren in een fiscaal tijdschrift. Dat is bepaald nog niet zo eenvoudig om tot stand te brengen, maar de ervaringen zijn zeer positief. Er wordt met volle inzet gewerkt aan de artikelen. Ik heb de door mij verzorgde bijeenkomst wat dat betreft als buitengewoon prettig, boeiend en uitdagend ervaren. Het is interessant om over fiscaal wetenschappelijke vraagstukken te discussiëren, maar ook over de opzet van een verantwoord wetenschappelijk artikel met probleemstelling, toetsingscriteria, randvoorwaarden en logische conclusies. Ik verwacht dat er dan ook fraaie publicaties uit voortvloeien. Voor de studenten een unieke mogelijkheid om voor of rond hun afstuderen tot een publicatie in de fiscale vakpers te komen en bovendien een optimale training voor hun masterthesis. Ik heb het als buitengewoon prettig ervaren daar bij betrokken te zijn. Kortom, ook voor volgende jaren een fraai programma om aan deel te nemen, zowel door studenten als door ons als hoogleraren.
 

Prof. dr. P. Kavelaars
Deloitte Belastingadviseurs
Directeur Wetenschappelijk Bureau/hoogleraar Fiscale Economie Erasmus Universiteit Rotterdam.

Wil je meer weten over het Professorendiner 2011 of informatie over hoe je je kunt aanmelden voor 2012, kijk dan op: werkenbijdeloitte.nl/professorendiner

 

Deloitte Nederland

Deloitters worden overal gevolgd

  • Deloitte Nederland
  • 17 juni 2011
DOT
x
DOT
Loading
-
...
Send
D.
Naar boven