Social media als voorwaarde voor consultants voor optimaal netwerken

  • Nadine ’t Zand
  • 13 september 2011

Een interview door Geertje van Keulen met Nadine ’t Zand over de toegevoegde waarde van social media voor interne communicatie en het onderhouden van relaties voor consultants.

Kun je een korte samenvatting geven van jouw achtergrond?

Sinds een jaar ben ik werkzaam bij de Human Capital groep binnen Deloitte consulting, mijn focus area is veranderingsmanagement (Organization & Change). Hiervoor studeerde ik communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Waarom consulting en waarom Deloitte?

Tijdens mijn master was ik druk bezig met mij te oriënteren op de arbeidsmarkt. Om een beter beeld te krijgen van een passende beroepsgroep en organisatie ben ik gaan praten met professionals binnen mijn eigen netwerk. Eén van mijn docenten destijds werkte bij Deloitte, door hem is mijn interesse voor consultancy gewekt.

In het profiel van een consultant kwam ik verschillende kenmerken tegen, die ik herkende in mijn persoonlijkheid. Zo waren de dynamiek, de onafhankelijkheid, het sociale en de hoge mate van professionele integriteit kenmerken die me erg aanspraken. Daar komt bij dat er in een organisatie als Deloitte een kader wordt geschept waarin je zowel op zakelijk als persoonlijk vlak enorm kunt groeien. De focus ligt hier namelijk zowel op kennisdeling als leren. Deloitte was mijn eerste keus van de Big 4 omdat de Human Capital consulting groep hier zo divers en groot is.

 

Bij consultancy is het gebruikelijk om vier dagen per week bij de klant te zitten, contacten onderhouden met je collega’s is daardoor soms lastig. Hoe onderhoud jij je interne netwerk?

Mijn ervaring is dat je je interne netwerk vooral opbouwt rondom projecten en proposal werk. Doordat je als team intensief samenwerkt, bouw je snel een collegiale band op. Dit contact blijft ook na afloop van het project wel in stand. Daarnaast hecht ik er waarde aan om op vrijdag aanwezig te zijn op kantoor zodat ik in contact blijf met collega’s die ik doordeweeks niet zie. Net als bij de meeste consultancy’s is de vrijdag de ‘in house dag’. Naast de informele contactmomenten worden er op de vrijdagen regelmatig inhoudelijke meetings georganiseerd rondom bijvoorbeeld een bepaalde industrie. Typisch Deloitte is dat er ook veel aandacht wordt besteed aan social events, ‘work hard, play hard’ is bij ons echt van toepassing!

Een andere vorm van contact dat voor mij ook op zakelijk vlak steeds meer waarde toevoegt is het gebruik van social media, Facebook, LinkedIn en Twitter. Kennis delen, op de hoogte blijven en contact onderhouden met je collega’s op afstand is met deze ‘tools’ leuk, gemakkelijk en supersnel.

 

Je geeft aan dat social media voor jou waarde toevoegt in het contact met je collega’s. Kun je hier iets meer over vertellen en hier concrete voorbeelden van geven?

De meest voor de hand liggende manier om social media te gebruiken in je zakelijke relaties is natuurlijk LinkedIn. Echter naast sec het ‘connecten’ met elkaar gebruiken we binnen Deloitte LinkedIn ook om online publicaties (filmpjes, websites artikelen etc.) artikelen met elkaar te delen. Het leuke is dat het delen van referenties niet perse gedaan wordt in relatie tot projecten of dagelijkse werkzaamheden, vaker komt het voort uit het delen van de interesse voor een vakgebied. Buiten het werk om bouw je eigenlijk als community aan je kennis, vanuit een gedeelde interesse. Dit kan variëren van ontwikkelingen rondom een bepaalde industrie, maar kan ook gaan over het toepassen van creativiteit in je leiderschapsstijl. Mijns inziens helpt dit om je netwerk en relaties met collega’s te onderhouden.

Facebook is voor sommigen misschien wat minder voor de hand liggend in de zakelijke context. Maar dit is wat mij betreft ook een interessant medium om een bijdrage te leveren aan het community gevoel met je collega’s. Het leuke aan Facebook is dat het informeler is qua opzet, het medium is meer gericht op ‘socializen’. Denk aan het delen van foto’s en korte berichten of de check-in functie. Hierdoor krijg je een stukje ‘personal touch’ mee van je collega’s wat je ook meeneemt in het contact op de werkvloer. Overigens wil ik wel benadrukken dat het opbouwen van persoonlijk contact met collega’s begint op de werkvloer. Social media is voor mij een enabeler die dat contact versterkt en ondersteunt.

 

Voor het onderlinge contact met collega’s zie je dus veel voordelen in het gebruik van social media. Wat zijn volgens jou de voordelen voor Deloitte consulting als organisatie? Kun je voorbeelden geven van hoe Deloitte hiermee omgaat?

Ik denk dat social media toegevoegde waarde kan leveren voor een organisatie op verschillende vlakken, zowel intern als naar buiten toe. Het gebruik van social media wordt binnen Deloitte breed gedragen en gestimuleerd. Zo zijn voor alle medewerkers iPhones ter beschikking gesteld, op de toestellen is het gebruik van social media toegestaan. Ook is social media grotendeels geïntegreerd in de marketing en recruitment activiteiten. Naast de initiatieven op corporate niveau wordt er ook aan de medewerkers op individueel niveau een kader aangeboden om skills op het gebied van social media te ontwikkelen. Zo worden er tips en tricks gepubliceerd op intranet  en worden er eens in de zoveel tijd workshops georganiseerd waar je je voor kunt aanmelden.

Een organisatie als Deloitte is een netwerkorganisatie bij uitstek. Het genereren van new business en het invulling kunnen geven aan opdrachten bij grote corporate klanten kan alleen wanneer medewerkers in de organisatie elkaar weten te vinden. Met elkaar in contact staan via diverse kanalen en snel kunnen schakelen is hierbij essentieel. Social media biedt hier aanvullend naast de geijkte communicatiekanalen (e-mail en telefoon) een goed platform voor. De transparantie van connecties en communicatie in social media maakt dat netwerken snel groeien en dat informatie gemakkelijk door een netwerk vloeit. De waarde en kracht van netwerkontwikkeling wordt ook door onze klanten gezien en is een steeds vaker voorkomende adviesvraag. Vanuit de Human Capital groep (service line Organization & Change) richten wij ons dan ook recent op product ontwikkeling om netwerken in organisaties in beeld te brengen. Met de Deloitte Netwerk Analysis (DNA) tool bieden wij organisaties - op feiten gebaseerde - inzichten in informele netwerken, aanwezige kennis en daadwerkelijke samenwerking tussen afdelingen/groepen en tussen medewerkers op individueel niveau.

 

Je bent erg positief over het gebruik van social media in organisaties. Denk jij dat social media op de lange termijn echt een verschil gaat maken binnen organisaties?

Uiteindelijk denk ik van wel, ik zie social media wel eens als de evolutie van e-mail. Digitale communicatie, maar dan nog sneller, in het hier en nu, meer  ‘connected’ en visueler. Ik denk dat hoe meer we gebruik maken van en geconfronteerd worden met social media, onze behoefte en beleving van met elkaar communiceren zal veranderen. Een zelfde soort ontwikkeling als we hebben doorgemaakt met de verankering van e-mail als communicatieplatform binnen en tussen organisaties.

Ik denk dat social media een steeds grotere rol zal gaan spelen in het samenwerken en communiceren op de werkvloer, ook mede ondersteund en gestimuleerd door technologische toepassingen en de beschikbaarheid daarvan door het gebruik van smartphones en tablets. Ik merk dat dit voor mij persoonlijk al zeker geldt, privé maar ook zakelijk. Applicaties als Linkedin, Twitter, Facebook spelen hierbij een grote rol. Wel verwacht ik dat deze ontwikkeling zich ‘in business’ echt gaat manifesteren als de jongeren van nu, opgegroeid met de smartphone en facebook, toe treden tot de arbeidsmarkt. Ongeveer 8 jaar van nu!

Nadine ’t Zand

Business Analyst

Nadine is werkzaam bij Deloitte als consultant Human Capital. Haar focus ligt op Organization & Change.

Strepen verdienen op de Tax Summer School!

  • Femke Hensens
  • 12 september 2011
DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven