Terug naar de universiteit, nu als adviseur

  • Suzanne Hart
  • 29 maart 2016

In 2012 bracht ik mijn laatste jaar door in de collegebanken van de Erasmus Universiteit. Enige tijd daarvoor had ik deelgenomen aan de Deloitte Consulting Business Course, en was ik zo enthousiast geraakt dat ik na mijn afstuderen besloot te solliciteren. Gelukkig met succes! In 2013 startte ik met werken bij Deloitte Consulting binnen de afdeling CFO Services.

Als consultant bij Deloitte CFO Services krijg ik de kans om onderdeel uit te maken van projecten in en om de financiële afdeling bij klanten in verschillende sectoren. Klanten ondersteunen in uitdagende situaties en bijdragen aan oplossingen voor lastige vraagstukken; dat is wat het werken als consultant zo leuk maakt! Zo gebeurde het dat ik, een aantal jaar na mijn afstuderen, weer met enige regelmaat een bezoek bracht aan een universiteit. Ditmaal niet meer als student, maar als onderdeel van een team Deloitters.

De betreffende universiteit heeft recentelijk te maken gehad met een nieuwe inrichting van de IT-systemen. Daarnaast heeft er een reorganisatie plaatsgevonden die grote impact heeft gehad op de ondersteunende afdelingen. Binnen deze nieuwe inrichting en processen ervaart de klant dat er nog regelmatig fouten worden gemaakt binnen de financiële processen. De klant schakelt ons in met de vraag: Hoe kunnen wij afwijkingen binnen deze processen tijdig signaleren en oplossen?

Het interessante van werken bij Deloitte is dat je bij dit soort vraagstukken gebruik kunt maken van de nieuwste technologieën. In het geval van deze universiteit maakten we gebruik van een tool waarmee er continu monitoring van de processen binnen het IT-systeem mogelijk wordt gemaakt: Continuous Improvement Analytics (CIA). CIA is een technische oplossing waarbij je een vooraf gedefinieerde analyse kunt uitvoeren op een proces, om risico’s inzichtelijk te maken. Door inzicht te creëren in wat er niet goed is gegaan, zoals het gebruik van een onjuiste BTW code of een incorrecte goedkeuring van een declaratie, kan er ook daadwerkelijk iets gedaan worden met de bevindingen. CIA is niet slechts een IT tool; het is een werkwijze die ervoor zorgt dat de organisatie met behulp van CIA continu verbetert.

Het project begon met het bepalen van binnen welke financiële processen de inzet van CIA het meest noodzakelijk was. Vervolgens hebben we een overzicht opgesteld van relevante controles binnen deze processen en de bijbehorende risico’s en succesfactoren. Om hiertoe te komen begonnen we met interviews om een idee te krijgen van de grootste knelpunten binnen de processen. Deze interviews vormden de basis voor de eerste workshop waarin de deelnemers actief aan het werk werden gezet om te brainstormen over mogelijke controles binnen de financiële processen. In de volgende workshop werden de controles met de hoogste score verder uitgewerkt. Dit diende als basis voor het opstellen van het rapport en een plan van aanpak voor de daadwerkelijke implementatie van deze controles. Door de gekozen methode van interviews en workshops konden wij de juiste informatie ophalen én werden de betrokkenen meegenomen in het traject, wat voor een meer gedragen uitkomst zorgde. Uit de interviews en workshops kwam naar voren dat er ‘quick wins’ waren voor de korte termijn, zoals een controle op dubbele betalingen. Daarbij zijn er ook kansen geïdentificeerd voor verbeteringen op de lange termijn, zoals het ontwikkelen van een cultuur waar het maken van fouten wordt gezien als een mogelijkheid tot leren.

Dit project omvatte veel elementen die het werken bij Deloitte en CFO Services voor mij zo leuk maken. Ik krijg een kijkje in de keuken bij verschillende organisaties en kan op die manier de financiële afdeling steeds beter doorgronden, ik kon in deze opdracht meteen hands-on aan de slag, ik leer analytisch en oplossingsgericht te denken en ik heb bij deze opdracht direct ervaren wat de impact kan zijn van de laatste ontwikkelingen in methodes en technologie. 

Suzanne Hart

Finance Consultant

Ik ben sinds 2013 werkzaam bij Deloitte CFO Services, en heb daarvoor (internationale) bedrijfskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit. Binnen CFO Services houd ik mij voornamelijk bezig met financiële processen en de inrichting binnen een ‘operating model’.

The wondrous world of HCM Cloud consulting

  • Per Dorst
  • 25 maart 2016
DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven