Van ‘Boekhouder’ naar ‘Mede-Ondernemer’?

  • Dennis Beintema
  • 11 oktober 2012

Hoe Deloitte er anno 2012 uitziet is bekend, maar wat ligt er in de toekomst? Hoe kunnen we processen zo effectief en efficiënt mogelijk inrichten? Hoe veranderen onze werkzaamheden en cliënten? Voorbeelden van punten waar we ons binnen de veranderende accountancy branche op moeten gaan richten.

De accountancy branche verandert, meer regelgeving, verschuiving van compliance werkzaamheden zoals het samenstellen van jaarrekeningen, naar meer advies gerichte diensten. Anno 2012 is deze verschuiving al zichtbaar. Het zorgt er tevens voor dat de werkomgeving van ons als Deloitters langzaam veranderd. Gaan we van ‘Boekhouder’ zoals we vaak door cliënten worden genoemd, naar ‘Mede-Ondernemer’? Zijn we als Deloitters door deze ontwikkelingen nog aan een kantoor gebonden? De Deloitter werkt overal en altijd. De Deloitter is door de moderne apparatuur en communicatie middelen bijna 24/7 bereikbaar voor vragen en antwoorden. Hoe zal dit zijn voor de ‘Deloitter of the Future’?

De moderne apparatuur zal er voor zorgen dat we werkzaamheden sneller en efficiënter kunnen verrichten. En naar verwachting in de toekomst zelfs volledig geautomatiseerd. We zijn door deze ontwikkelingen gedurende het jaar vaker bij cliënten aanwezig dan op kantoor. Een ontwikkeling waardoor we meer zien, meer horen van cliënten en onze cliënten en hun branche nog beter leren kennen. De extra contact momenten geven ons inzicht in de positieve kanten van de ondernemer, maar ook komen duidelijk de ontwikkelenpunten naar boven. Hierdoor kunnen wij samen met de ondernemer zijn ‘ondernemerschap’ verder ontwikkelen en helpen processen bij cliënten anders op te zetten dan wel te optimaliseren. Dit geeft ons de mogelijkheid om de toegevoegde waarde van ons als Deloitter zichtbaar te maken.

De afgelopen jaren waren we vaak gericht op het verleden, nu anno 2012 verschuiven we ons verder naar de toekomst. De werkzaamheden verschuiven van het samenstellen van jaarberichten, c.q. aangiften naar strategie, meerjarenbegrotingen, financieringsvraagstukken, actuele managementinformatie, actuele dan wel toekomst gerichte informatie. Dat vergt ook van ons als Deloitters een stuk ondernemerschap, verder meedenken met de cliënt! Waar wil hij heen en hoe kunnen we dat gaan realiseren?

Dan rest nog de vraag: “Zijn we als Deloitters door deze ontwikkelingen nog kantoor gebonden?”. We zullen in de toekomst steeds meer bij cliënten aanwezig zijn en met cliënten meedenken over hun onderneming. Is het kantoor van de toekomst dan een 'meeting place' voor vaktechnische bijeenkomsten of vinden deze bijeenkomsten allen digitaal plaats. Zijn kantoren ingedeeld op gemiddelde aanwezigheid van een aantal mensen? Zodat er werkplekken beschikbaar zijn indien nodig. Of zijn we kleine ondernemers in dienst van Deloitte en werken we vanuit gefaciliteerde thuiswerkplekken. Waardoor er een betere balans ontstaat tussen privé/zakelijk en zal er hiernaast voor ons minder lange reistijd zijn? Vragen die de komende jaren beantwoord zullen worden. Deels anno 2012 doordat thuiswerken deels al worden gefaciliteerd en enkele kantoren al ingedeeld zijn op een gemiddelde personele bezetting.

Hoe "Deloitte of the Future" er in werkelijkheid uit zal zien blijft natuurlijk de vraag. Wel is het duidelijk dat de werkzaamheden veranderen en dat de Deloitter in de toekomst meer inzicht in het ondernemerschap nodig zal hebben.
Een mooie uitdaging voor de huidige en nieuwe Deloitters!

Dennis Beintema

Controller/ junior manager

Sinds 1996 ben ik werkzaam bij Deloitte. als accountant-adviseur/ controller en betrokken bij zowel familie als niet familiebedrijven in het MKB in Noord-Nederland. Kantoor Leeuwarden Afgestudeerd als AA-Accountant. Woonachtig in Bolsward. Vader van bijna 3 kinderen. Teamspeler, met zijn allen moeten we het tenslotte doen. Interesses: Nieuwe innovatie ontwikkelingen en bijdragen hieraan. Implementatie nieuwe werkmethodieken, automatisering. Ik vind het belangrijk om een goede relatie met de ondernemer op te bouwen. Zo is voor beide partijen exact duidelijk wat je aan elkaar hebt en worden verwachtingen van alle betrokken personen bespreekbaar. Ik ben vaak en graag persoonlijk betrokken bij mijn cliënten. Hiernaast vind ik de relatie tussen wat een ondernemer nu echt wil bereiken en de weg daar naar zeer belangrijk. Werkzaam op het gebied van financieel administratieve begeleiding, AO/IB, controllersdiensten, herstructurering en herfinanciering.

Deloitte Accountancy Business Course, wat gaan we doen?

  • Joep Rinkel
  • 09 oktober 2012
DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven