Van juridisch geneuzel naar hands-on strategisch advies

  • Marthe Stortelder
  • 27 november 2017
Marthe

Gedurende mijn studie rechtsgeleerdheid lag de focus vaak op de advocatuur, dat was dé eindbestemming. Ik kwam er echter achter dat dat juridische geneuzel niet de reden was waarom ik rechten was gaan studeren. Juist in het zoeken naar praktische oplossingen en het vertalen van al die regels gedurende een vastgoedontwikkelproces, daar lag mijn interesse.

Tijdens mijn master kwam ik in aanraking met aanbesteding- en bouwrecht en vanaf dat moment is mijn interesse in vastgoed ontstaan. Ik besloot stage te lopen binnen de advocatuur op de afdeling Real Estate. De vastgoedsector pastte goed bij mij: het werken naar een concreet eindproduct, het snelle schakelen en het bij elkaar brengen van meerdere disciplines (architect, adviseurs, bouwers, beleggers, ontwikkelaars). Het uitsluitende juridische werk beviel mij minder, het zag veelal toe op het opstellen van contracten en het oplossen van problemen. Waar was de snelheid en dynamiek van de vastgoedsector nu gebleven?

Juridische basis

Sinds 1 januari 2016 ben ik werkzaam als juridisch consultant op de afdeling Real Estate & Partnerships van Deloitte. Mijn werkzaamheden zijn deels juridisch, te denken valt aan het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen een overheidsinstantie en een projectontwikkelaar en aan het beantwoorden van juridische vraagstukken rondom aanbestedings- en ruimtelijk ordeningsrecht.

Procesbegeleiding en het creëren van partnerships

Daarnaast bestaat een groot deel van mijn werkzaamheden uit procesbegeleiding en het creëren van partnerships. Dit ziet bijvoorbeeld toe op het begeleiden van een tenderproces voor een zorginstelling die eigenaar is van een landgoed en die dit graag in herontwikkelde staat de markt op wil brengen. Vraagstukken waar je dan over na moet denken zijn naast juridisch ook strategisch van aard. Hoe ver werk je een dergelijke opgave stedenbouwkundig uit voordat je deze op de markt brengt, hoe veel sturing wil de zorginstelling nog uitvoeren op kwaliteit, hoe zit de gemeente in de wedstrijd en welke marktpartijen zijn geïnteresseerd? Al deze vraagstukken komen langs.

Ook staat op onze afdeling het creëren van partnerships centraal. Een concreet voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen een gemeente en een projectontwikkelaar om een gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen. Dit zijn partijen met heel uiteenlopende belangen en culturen dus het vergt veel creativiteit om voortgang en snelheid in het proces te houden. Alle aspecten van het bouwproces komen langs in zo’n project, van de eerste tekeningen tot aan oplevering. Naast het opstellen van de benodigde contracten denk ik actief mee over de strategische vraagstukken.

Dynamische omgeving

Naast de inhoudelijke dynamiek in de werkzaamheden, biedt Deloitte als werkgever ook een dynamische omgeving. Ik werk met gemotiveerde, enthousiaste en sociale collega’s waar ik veel van kan leren en misschien nog wel belangrijker veel mee kan lachen. Er worden borrels georganiseerd, er wordt samen gesport, we gaan met de afdeling op wintersport en er zijn (kerst)diners. Voor mij is Deloitte zowel op inhoudelijk als op sociaal vlak de perfecte start van mijn (juridische) carrière!

  • Real Estate
Delen

Marthe Stortelder

Consultant Real Estate & Partnerships

Marthe Stortelder is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit (Master privaatrecht). Tijdens haar master lag de focus al op het vastgoed, zij heeft binnen dit vakgebied stage gelopen en haar scriptie geschreven over het opzoeken van de grenzen bij private aanbestedingen. Op 1 januari 2016 is Marthe gestart als Business Analyst bij Real Estate & Partnerships en sinds 1 oktober 2017 is zij werkzaam als Consultant.

A Global Deloitter

  • Nicolas Sacré
  • 22 november 2017
Naar boven