Wat betekent klimaatverandering voor een auditor?

  • Udeke Huiskamp
  • 28 september 2016
Udeke

Met zo’n zonnige nazomer vragen we ons af of klimaatverandering wel zo slecht is.

Tegelijk komen de mediaberichten binnen over bindende afspraken van China en Amerika om klimaatverandering tegen te gaan. En ook het ‘grote geld’ komt in actie: De oproep van een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld (Blackrock) over de risico’s en kansen van klimaatverandering, helpt de laatste twijfelaars over de brug: Intussen hebben alle banken een klimaatbeleid, zijn ze druk aan de slag om de CO2 footprint van hun investeringsportefeuille te berekenen en speuren ze naar investeringen in duurzame bedrijfsmodellen. Investeerders hebben daarom behoefte aan betrouwbare informatie over zowel de financiële en niet financiële prestaties van organisaties zodat ze kunnen sturen op duurzaam rendement.

Wat betekent dat voor jou?

In je opleiding heb je veel geleerd over de financiële waardenstromen van organisaties, deze  in kaart te brengen of te controleren. Maar de Nieuwe Economie vraagt om duurzame oplossingen en dat vereist dat je naar meer leert te kijken dan alleen financiële informatie. Het gaat bijvoorbeeld om inzicht in de klimaatrisico’s van de organisatie, de innovatiekracht of het vermogen om materiaalkringlopen te sluiten.

Hoe leer je dat?

Deloitte beoordeelt in multidisciplinaire teams de betrouwbaarheid van financiële, milieu- en sociale informatie van beursgenoteerde ondernemingen. Dit doen we door samen te werken met financieel specialisten, IT-auditors en de duurzaamheidsspecialisten van het Sustainability team van Risk Advisory. De kennis en ervaring die we opdoen door deze samenwerking, gebruiken we tevens om organisaties te adviseren over het verduurzamen van hun bedrijfsmodel.

Heb jij interesse om met jouw kennis bij te dragen aan de Nieuwe Economie en samen te werken aan duurzame bedrijfsmodellen? What impact will you make?

Deloitte biedt je mogelijkheid om in multidisciplinaire teams te werken aan creatieve en innovatieve oplossingen voor een duurzame wereld.

En met een ‘Impact that Matters’ geniet je nog meer van de zon!

Udeke Huiskamp

Senior manager sustainability & climate change Deloitte Risk Advisory

Udeke Huiskamp is specialist sustainability & climate change bij Deloitte Risk Advisory

Drie dingen die je nog niet wist over de Audit Business Course!

  • Tanea Faes-Daniëls
  • 20 september 2016
DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven