Werkstudent, een leerproces

  • Andries Ketelaar
  • 29 mei 2013

Sinds januari dit jaar gaat mijn wekker op maandag en dinsdag een stuk vroeger dan ik als student gewend ben. Sinds die tijd ben ik namelijk werkstudent bij Deloitte Tax. Vanaf januari tot en met maart heb ik mij op de afdeling Cross Border Tax bezig gehouden met voornamelijk de vennootschapsbelasting. Momenteel ben ik actief bij Indirect Tax en werk ik mee aan de omzetbelasting en douane.

Kennis en vaardigheden
Als werkstudent gaat het voor mij met name om het leerproces. Ondertussen is het mij duidelijk geworden dat de kennis en de vaardigheden die ik tijdens mijn werkstudentschap op doe ik niet in de collegebanken had kunnen verwerven. Als werkstudent word ik begeleid door een team van collega’s. Collega’s die het klappen van de zweep kennen en die ontzettend veel kennis én ervaring hebben waar ik van kan profiteren. Dit is nog eens iets anders dan een hoogleraar die zijn aandacht moet verdelen over pakweg 50 studenten.

Het leuke van een werkstudentschap vind ik dat je daadwerkelijk kunt meewerken en daardoor een bijdrage levert aan een groter geheel. Ook word je betrokken binnen de organisatie, bijvoorbeeld door de deelname aan het vaktechnisch overleg, waarin relevante informatie betreffende de werkzaamheden wordt besproken.

Bezigheden
Maar hoe gaat dat dan in zijn werk, dat leerproces als werkstudent? Om te beginnen krijg je een laptop, zodat je in ieder geval alle bronnen die Deloitters ter beschikking staan kunt benutten. Eenmaal gesetteld ga je op zoek naar een klus.

Dit kan variëren van het voorbereiden van een brief of memo (aan de belastingdienst of aan een klant) tot het doen van een diepgaand literatuuronderzoek, waarin je alle benodigde bronnen, literatuur, jurisprudentie, parlementaire geschiedenis etc., zoekt en bestudeert om een goed begrip te krijgen van een ‘issue’. Vervolgens formuleer je zelfstandig, maar waar nodig ondersteund door een collega, een antwoord op de vraag. Ook zorg je ervoor dat de relevante stukken die je hebt gevonden voor je collega’s eenvoudig te raadplegen zijn.

Voorbeelden
Tot mijn werkzaamheden behoort bijvoorbeeld het spitten in de factuurvereisten. Wanneer vertoont een onvolledige factuur zodanige gebreken dat deze in het kader van het recht op vooraftrek van omzetbelasting zou moeten worden vervangen door een nieuwe factuur. Mocht het namelijk zo zijn dat de factuur niet zou mogen worden meegenomen, dan zou dit voor de klant grote financiële gevolgen hebben.

Waar ik mij ook mee bezig heb gehouden is de vraag welke mogelijkheden een ondernemer heeft om zich direct op een Europese richtlijn te beroepen. Dit naar aanleiding van recente Europese jurisprudentie inzake de btw fiscale eenheid in combinatie met de nationale wetgeving hieromtrent. Ook op het oog meer praktische zaken komen aan bod. Zoals het doen van een aangifte dividendbelasting of het voorbereiden van een suppletieaangifte omzetbelasting. Dit lijkt misschien minder spannend, maar aangezien de aangifte uiteindelijk het eindstadium is van het advies en daardoor aan de basis ligt van het werk, is dit nuttig en bovendien erg leerzaam.

In alle gevallen probeer ik een klus zoveel mogelijk zelfstandig te klaren. Ondanks dat ik mij als werkstudent hoofdzakelijk bezighoudt met voorbereidende en ondersteunende werkzaamheden, zorgt de nauwe betrokkenheid met mijn collega’s ervoor dat ik toch word meegenomen in het verdere proces richting het advies naar de klant en dus dat ik echt onderdeel uitmaak van het team.

Het doen van een werkstudentschap bij Deloitte is voor mij een uitermate nuttige aanvulling op mijn studie Fiscale Economie, die ik vanwege alles wat ik heb geleerd, de vaardigheden die ik heb opgedaan en de mensen die ik heb leren kennen, van grote toegevoegde waarde acht in mijn carrière als (beginnend) fiscalist.

Andries Ketelaar

Werkstudent - Indirect Tax

Sinds januari 2013 ben ik als werkstudent werkzaam bij Deloitte. Mijn bachelor Fiscale Economie heb ik behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen, vanaf september zal ik hier ook mijn master volgen. Naast mijn werk en mijn studie houd ik van lekker eten, koken en reizen. Ook zet ik mij samen met vrienden in voor de LEO’s, een organisatie die zich bezighoudt met vrijwilligerswerk.

Mijn eerste drie maanden als Business Analyst!

  • Caroline Beelen
  • 27 mei 2013
DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven