Consulting - Deloitte Real Estate

Wil jij vanaf je eerste werkdag voor aansprekende klanten in de vastgoedwereld werken? Deloitte Real Estate is gericht op onder andere investeerders, banken, projectontwikkelaars, (semi-) overheden, zorgpartijen en woningcorporaties. Deze klanten bedienen wij vanuit een drietal specialismen:

Binnen Real Estate Transactions adviseer je vastgoedeigenaren in brede zin over vastgoedfinancieringen en complexe vastgoedtransacties, zoals bij fusies en overnames. Ook kijk je naar de financiële consequenties van vastgoedbeslissingen, het ophalen van projectfinancieringen en stel je business cases op voor grote investeringsprojecten bijvoorbeeld een zeehavenontwikkeling. Je begeleidt de verkoop van ontwikkellocaties en vastgoedportefeuilles, waarbij waarde creatie en optimalisatie van de verkoopopbrengst de uitgangspunten zijn. Naast deze werkzaamheden adviseer je publieke en private organisaties over de complexe waardering van vastgoedobjecten en –portefeuilles. Je ondersteunt financiële instellingen bij de waardering van het onderpand van hun financieringen, waaronder de waardering van ontwikkelprojecten van projectontwikkelaars. Tevens werk je in een multidisciplinair team mee aan integriteitsvraagstukken rondom vastgoedtransacties.

Binnen Real Estate Area Development & Partnerships houd je je bezig met ondersteuning van publieke- en private instellingen bij project- en gebiedsontwikkeling in samenwerkingstrajecten, locatiekeuze, het beheer van gebieden en gebouwen en de afweging om in (her)ontwikkeling te participeren. In je dagelijkse werk adviseer je bijvoorbeeld over haalbaarheidsstudies van grondexploitaties, grondbeleid, locatiestudies, vormgeving van PPS-constructies en begeleiding van contractonderhandelingen.

Binnen Real Estate Consulting adviseer je vastgoedbedrijven, -eigenaren en gebruikers bij strategie-, portefeuille- en organisatievraagstukken. Dit doen we binnen de publieke en private sector, niet alleen in Nederland maar ook internationaal. Je helpt klanten met het realiseren van structurele performanceverbetering van de vastgoedportefeuille en organisatie. Het type opdrachten varieert van lange termijn strategievorming en business model design; het vormgeven en begeleiden van een reorganisatie of fusie; het analyseren en optimaliseren van de vastgoedportefeuille; het ontwerpen van processen en strategische samenwerkingsverbanden; tot en met het begeleiden van de daadwerkelijke implementatie. Om bij te blijven in de dynamische vastgoedmarkt, verdiep je je in de consequenties van relevante trends en ontwikkelingen in alle segmenten van de vastgoedsector.

Een team vormen met andere toptalenten?

Binnen Real Estate werk je samen met ambitieuze, hoogopgeleide collega’s in vaak multidisciplinaire teams. In de open, informele, maar professionele bedrijfscultuur is veel ruimte voor innovatie en eigen initiatief. De lijnen zijn kort, waarbij ook jij in de discussie wordt betrokken. Stel veel vragen, denk mee met de business en buiten de gebruikelijke kaders. Durf verantwoordelijkheid te nemen, laat zien wat je in je hebt. Dat waarderen we bij Deloitte!

Bekijk alle Real Estate vacatures

DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven