Diversiteit

Voor Deloitte is het belangrijk om in te spelen op veranderingen in de samenleving. Het talent dat zich op de arbeidsmarkt begeeft wordt steeds diverser. Om dit talent binnen te halen en te houden hebben we bij Deloitte een werkomgeving gecreëerd waarin plaats is voor verschillen. Daarnaast zoeken onze nationale en internationale cliënten in onze medewerkers een volwaardige gesprekspartner. Een gevarieerd personeelsbestand met medewerkers van verschillende afkomst, geslacht en leeftijd is daarbij onmisbaar.

Het huidige diversiteitsbeleid bij Deloitte is gericht op actie en betrokkenheid. Een voorbeeld hiervan is het Women Partner/Director Program, een coachingstraject voor ervaren vrouwen. Enerzijds worden zij gecoacht door het topmanagement van Deloitte, anderzijds wordt het topmanagement bewust gemaakt van de dilemma’s waarmee vrouwen in het carrièreproces geconfronteerd worden.

Maar ons streven naar diversiteit gaat verder dan alleen vrouwen. Met kwaliteit en ambitie krijg je kansen bij Deloitte; ongeacht je achtergrond, geslacht of leeftijd.

Klik hier om meer te lezen over Diversity&Inclusion bij Deloitte

Naar boven