Making an impact that matters

Joost Kremers, Junior Manager binnen het Cyber Operations Team, werkt al ruim twee jaar als consultant voor een organisatie in de payment industrie. Maar Joost maakt daarnaast impact in een andere nieuwe rol:

‘Tijdens een informeel gesprek een half jaar geleden is het idee voor GLOBE in Nederland ontstaan. GLOBE staat voor Gay, Lesbian or Bisexual Employees. Inmiddels is GLOBE binnen Deloitte gelanceerd en ben ik een van de core members. In de US en de UK bestond het GLOBE-netwerk al langer, maar in Nederland nog niet. Om een heel legitieme reden; tot op dat moment had nog niemand zich gerealiseerd dat het wellicht belangrijk kan zijn voor Deloitters en mensen die zich oriënteren op een baan bij Deloitte.

Deloitte wil impact maken met de oplossingen die ze voor haar opdrachtgevers ontwikkelt. Om dat te kunnen doen, zijn er in mijn ogen twee zaken belangrijk. Ten eerste komt een team dat samengesteld is uit verschillende typen mensen, met originelere oplossingen voor de problemen van onze klanten. We doen bij Deloitte nu eenmaal niet vaak hetzelfde trucje, en ook de toekomst zal om steeds creatievere oplossingen vragen. Ten tweede wijst onderzoek uit dat iemand die ‘zichzelf kan zijn’ 30% productiever is dan wanneer hij of zij dit niet kan zijn. Dat is dus directe impact voor onze klanten.

“Mijn manager vond het zo belangrijk dat hij een maand met dat roze armbandje heeft rondgelopen.”

Je hoort mensen vaak praten over het instellen van een quotum. Persoonlijk ben ik hierop tegen en geloof ik dat door te laten zien dat iedereen zichzelf kan zijn, er een natuurlijke verhouding ontstaat. Collega’s mogen mij hierbij best als aanvoerder zien: ik ben te allen tijde mezelf. We zorgen dat we zichtbaar zijn binnen Deloitte met onze activiteiten, zoals laatst tijdens een VRIMIBO waar we 200 roze armbandjes met de tekst “Being your authentic self” hebben uitgedeeld. Het enthousiasme van de aanwezigen gaf wel aan dat dit initiatief leeft binnen Deloitte.

Voor de rest zorgt GLOBE ook voor een stuk bewustwording, die breder is dan GLOBE zelf. Deloitte is ook lid geworden van Workplace Pride, een parapluorganisatie uit Amsterdam die strijd voor een grotere acceptatie van lesbian, gay, bisexual en transgender mensen in organisaties en de maatschappij.

Een blik op hun site laat zien dat allerlei grote organisaties hier aan deelnemen. Zo laat Deloitte zien dat het net als alle andere organisaties een afspiegeling wil zijn van de maatschappij. Waar mensen met verschillende achtergronden, opvattingen, identiteiten en weet ik wat nog niet meer plezierig samenwerken aan oplossingen voor onze klanten. Dat zorgt ervoor dat ik me hier thuis voel en helemaal mezelf kan zijn.’

Naar boven