Innovation

Always one step ahead

Deloitte ziet kansen in de steeds sneller veranderende markt. In 2008 is Deloitte Innovation opgericht als zelfstandige B.V. en als volledig onderdeel van Deloitte. Het doel van de Innovatie BV is om Deloitte te versterken in het vermogen zich aan te passen aan toekomstige markten. Deloitte Innovation brengt ideeën van medewerkers tot leven om zo nog beter in te spelen op de wensen van onze klanten. Om dit te bereiken, houden zij zich bezig met het inspireren en motiveren van medewerkers, cliënten en andere externe partijen om innovatief te handelen.

Think big, Start small & upscale quickly

Bij Deloitte krijg je de mogelijkheid om 100% van je tijd te besteden aan het succesvol maken van jouw eigen idee. Een strak georganiseerd innovatieproces maakt het mogelijk om interessante ideeën uit te werken tot nieuwe, succesvolle diensten voor onze klanten. Medewerkers met goede ideeën worden actief ondersteund met coaching en startkapitaal. Deloitte Innovation begeleidt ieder jaar meerdere start-ups die bezig zijn hun innovaties op de markt te brengen.

Building the future together

Deloitte Innovation inspireert en motiveert medewerkers om innovatief te handelen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door inspirerende sessies te organiseren. Er wordt gezamenlijk nagedacht over welke impact toekomstige marktontwikkelingen gaan hebben en hoe we hier nu al op in kunnen spelen. Een voorbeeld is het Growth Track event, waar we de top van het bedrijfsleven uitnodigen om te discussiëren over de strategische innovatiekansen van markttrends met sprekers zoals Al Gore, Nassim Taleb en Don Tapscott.

Deloitte Innovation: Bringing ideas to life 

Naar boven