Over Deloitte

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Als grote zakelijke dienstverlener heeft Deloitte niet alleen een economische maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het streven is om met verschillende activiteiten een zo groot mogelijke maatschappelijke impact te hebben. Daarom is er een beleid geformuleerd rondom corporate responsibility oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen.   

Deloitte Impact Foundation
Via de Deloitte Impact Foundation krijgt elke Deloitter de kans om zijn of haar talent in te zetten om impact te maken op de maatschappij. We richten ons specifiek op projecten die bijdragen aan educatie, innovatieve projecten in de maatschappij en het vergroten van de leefbaarheid in de samenleving. Thema’s die Deloitters aanspreken en waarvoor de inzet van hun kennis en kunde van toegevoegde waarde is.

Waarom meedoen?
Door een bijdrage te leveren met jouw kennis en kunde:

  • doe je nieuwe ervaringen op,
  • vergroot je je netwerk
  • maak jij impact op de maatschappij.

Belangrijke ingrediënten die bijdragen aan jouw persoonlijke en professionele groei.

Aantal grote projecten per jaar
"Met de Deloitte Impact Foundation doen we ongeveer drie grote projecten per jaar," licht Anne-Marie de Jeu (manager Deloitte Impact Foundation) toe. "Een voorbeeld is een project met het Rode Kruis om vluchtelingen te helpen via de ontwikkeling van een mobiele data-oplossing. Je kunt je natuurlijk ook inzetten voor kleinere projecten zoals het geven van een geldles van het Nationaal Geldexamen.”

Tijdsinvestering
We stimuleren alle Deloitters om 1% van hun werktijd te besteden aan projecten van de Deloitte Impact Foundation. Dit doen we door het aanbieden van projecten met afgebakende taken, maar ook door het beschikbaar stellen van tijd.

Nevenfuncties
Een andere mogelijkheid om je in te zetten voor de maatschappij is via nevenfuncties. Misschien heb je al een nevenfunctie, of misschien nog niet. Via de Deloitte Impact Foundation kunnen we je helpen aan een leuke nevenfunctie, zoals bestuursfuncties en commissariaten bij maatschappelijk relevante organisaties.

Social Engagement Platform
Op een virtuele marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen, vind je het complete overzicht van nieuwe en lopende projecten. Via dit zogenoemde Social Engagement Platform kunnen Deloitters zich melden met of voor een project dat ze een warm hart toe dragen. Belangrijk criterium voor het project is dat de maatschappelijke hulpvraag zich richt op één van de kennisgebieden waarop Deloitte actief is en gelieerd is aan educatie, sociale innovatie en/of het creëren van een leefbare samenleving.

Meer informatie
Wil je meer weten over de Deloitte Impact Foundation, heb je ideeën of suggesties voor projecten? Stuur dan een e-mail naar NLFoundation@deloitte.nl

Naar boven