Arbeidsvoorwaarden - professionals

Waardering is zeer belangrijk binnen Deloitte. Wie bij ons werkt zal merken dat we die waardering zowel uitdrukken in persoonlijke aandacht als via het pakket aan arbeidsvoorwaarden.

Salaris

De belangrijkste arbeidsvoorwaarde is natuurlijk je salaris. Naast een vast salaris, deel je bij Deloitte mee in de winst. De vaste beloning hangt samen met de functie die je hebt en het competentieprofiel dat daarbij hoort.

Secundaire voorwaarden
Uiteraard bieden we je ook een regulier pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Een selectie:

  • 26 vakantiedagen per jaar bij een fulltime dienstverband;
  • de mogelijkheid om drie nationale feestdagen om te ruilen voor drie niet-nationale feestdagen;
  • de mogelijkheid om één keer per jaar een maand onbetaald verlof op te nemen;
  • de mogelijkheid om minimaal twee maanden op sabbatical te gaan;
  • een laptop en iPhone die je ook privé mag gebruiken;
  • de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve ziektekostenregeling;
  • de mogelijkheid om te profiteren van fiscaal aantrekkelijke zaken, zoals bedrijfsfitness en een fietsplan;
  • de mogelijkheid om deel te nemen aan meer dan 50 wellbeing initiatieven zoals dagelijks (virtuele) sportlessen, mindfullness workshops en de Deloitte FIT app;
  • de mogelijkheid om een bepaald percentage van je werktijd te besteden aan de Deloitte Impact Foundation.
  • The Edge

Reiskostenvergoeding

Hoewel je onze kantoren door heel het land vindt, is de kans groot dat er niet één direct naast je voordeur is. Bij Deloitte hebben wij een uitgebreide leaseregeling. Wanneer je niet in aanmerking komt voor deze regeling, dan bieden wij een kilometervergoeding voor je woon-werk verkeer.

Lease-auto

De lease-autoregeling geldt voor medewerkers in bepaalde functies met een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 uur per week. Als deelnemer aan deze regeling heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een lease-auto, een bruto autovergoeding (cashoptie) of een OV-jaarabonnement.

Cashoptie

Wanneer je niet voor een lease-auto kiest omdat je bijvoorbeeld al een eigen auto hebt, kun je kiezen voor de cashoptie. De cashoptie is een bruto bedrag dat maandelijks met je salaris wordt uitbetaald. In dit geval ben je verantwoordelijk voor eigen vervoer voor woon-werk- dan wel zakelijk verkeer.
Reiskosten die je hiervoor maakt, worden geacht te zijn gedekt met de cashoptie.

Reizen met het openbaar vervoer

In plaats van een leaseauto kun je ook kiezen voor een OV-jaarabonnement. Die kun je zowel voor zakelijke reizen als voor reizen van en naar een studielocatie en voor woon-werkverkeer gebruiken. De kosten van het OV-jaarabonnement worden naar rato van het dienstverband vergoed.

NS-Business Card

Werk je op een opdracht bij een client die in hartje centrum zit, eenvoudig met openbaar vervoer te bereiken is en heb je geen zin om in de file te staan? Dan kun je op een gemakkelijke en milieuvriendelijke manier reizen. Voor deze zakelijke reizen ontvangt iedere Deloitte medewerker – ook naast een eventuele leaseauto – een NS-Business Card waarmee je 1e klas kunt reizen.

Pensioenregeling

Deloitte kent een pensioenregeling op basis van het beschikbare premiestelsel en is ondergebracht bij Cappital. De hoogte van de premie die voor pensioenopbouw beschikbaar wordt gesteld, vindt binnen de fiscaal wettelijk toegestane ruimte plaats.

De pensioenpremie wordt belegd volgens het zogenoemde Life Cycle systeem. Dat betekent dat naarmate de beleggingshorizon korter wordt (je leeftijd dus stijgt) de beleggingen steeds meer risicomijdend worden. Daardoor heeft een eventuele financiële dip vlak voor je pensioendatum weinig invloed op je pensioenkapitaal. Er is overigens wel de mogelijkheid om zelf een beleggingsmix te kiezen die afwijkt van dit systeem.

Deloitte betaalt de pensioenpremie op basis van de premiestaffel. Er is een werknemersbijdrage van 2% over de premiegrondslag, welke maandelijks op je bruto salaris wordt ingehouden.

Bij overlijden tijdens je dienstverband is er een 2% vaststijgend nabestaandenpensioen verzekerd en mocht je arbeidsongeschikt worden, dan wordt je pensioenopbouw voortgezet.

De pensioeningangsdatum is flexibel, maar de pensioenrichtleeftijd is 67 jaar. Heb je de pensioendatum bereikt dan wordt de aangekochte uitkering jaarlijks voorwaardelijk geïndexeerd als de middelen van het pensioenfonds toereikend zijn. Dit is bij een beschikbare premieregeling een unicum!

De hoogte van de pensioenpremie ligt tussen de 8,0 en 31,5% van de premiegrondslag.

DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven