Future of Operations Inhousedag

  • 16 november 2018

Please find English version below!

De 4e revolutie is nu: ben jij er klaar voor? 

Kom ervaren hoe jij bij Deloitte je carrière naar het hoogste niveau kan tillen!

Waar start jij jouw carrière? Is consultancy iets voor jou? Ben je geïnteresseerd in het vertalen van (digitale) strategieën van ’s werelds meest toonaangevende bedrijven naar de praktijk? Of het digitaliseren van kernprocessen met behulp van de nieuwste technologieën, zoals Robotics en Artificial Intelligence?

Op vrijdag 16 november nemen wij je voor een middag mee in het leven van een Strategy & Operations consultant.

Future of Operations Inhousedag

Deze middag staat in het teken van de oriëntatie op jouw toekomst als consultant. Hoe gebruik je jouw analytische vaardigheden om tot innovatieve oplossingen te komen die onze klanten voorbereiden op de Future of Operations? Wij delen graag met jou hoe wij dat doen bij Deloitte. Maar natuurlijk krijg je ook inzicht in hoe het leven van een professional eruit ziet in de consultancy.

De middag zal bestaan uit een uitdagend programma. Aan de hand van een realistische case die jij met een groep medestudenten aangaat, denk je na over de impact van de Future of Operations op één van onze klanten:

  • Welke capaciteiten moeten ontwikkelt worden om relevant te blijven?
  • Wat betekent dit voor de inrichting van de organisatie, bijv. op de manier van werken?
  • Hoe implementeer ik software robots om kernprocessen efficiënter en effectiever te maken?
     

De case waaraan je zal werken geeft jou inzicht in typische werkzaamheden van een consultant bij de Business Model Transformation of de Operational Excellence afdeling van Deloitte Consulting. Daarnaast is er natuurlijk veel ruimte om kennis te maken met je toekomstige collega’s en de sfeer te proeven bij Deloitte. Want je zoekt natuurlijk een werkgever die bij jou past. Daarom zijn veel van onze consultants aanwezig om al jouw vragen te beantwoorden.
 

Wie kan zich aanmelden?

Ben jij een ambitieuze WO-student in de laatste fase van je master en spreken bovenstaande onderwerpen je aan? Laat deze unieke kans dan niet aan je voorbijgaan en meld je uiterlijk 11 november 2018 aan voor de Future of Operations Inhousedag op ons kantoor in Amsterdam: The Edge.

registernow

  

The 4th revolution is now: are you ready?
Experience how you can take your career to the highest level at Deloitte!

Where do you start your career? Is consultancy something for you? Are you interested in translating strategies of the world’s leading companies into practice? Or digitizing core processes of the world's leading companies using the latest technologies, such as Robotics and Artificial Intelligence? On Friday, November 16, you can experience an afternoon in the life of a Strategy & Operations consultant.

Future of Operations Inhouseday

This afternoon is all about orientation towards your future as a consultant. How do you use your analytical skills to design innovative solutions that prepare our clients for the Future of Operations? We are happy to share how we do that at Deloitte. But of course you also get insight into what the life of a professional looks like within consultancy.

The afternoon will consist of a challenging program. While working on a realistic case that you will make with a group of fellow students, you will analyze the impact of the Future of Operations on one of our clients:

  • Which capabilities need to be developed in order to stay relevant?
  • What does that mean for the design of the organization, e.g. the way of working?
  • How do I implement software robots to make core processes more efficient and effective?

The case you will work on gives insight into the typical activities of a consultant at the or Business Model Transformation or Operational Excellence department of Deloitte Consulting. In addition, there will be plenty of time to get acquainted with your future colleagues and to taste the atmosphere at Deloitte. Because you are looking for an employer that suits you. That is why many of our consultants are present to answer all your questions.

Who can apply?

Are you an ambitious WO student in the final phase of your master's and does the above sparks your interest? Do not let this unique opportunity pass by and register no later than November 11th. 2018 for the Future of Operations Inhouseday at our office in Amsterdam: The Edge.

registernow

 

 

BIM Big Four Cycle 2018

18 oktober 2018

Naar boven