Client Project Accountant

De functie van Client Project Accountant

De werkzaamheden van de Client Project Accountants zijn toegespitst op de volgende aspecten van project accounting:

 • Het ondersteunen van de praktijk bij het uitvoeren van project accounting op de grootste projecten binnen Deloitte;
 • Financiële analyses en rapportages opstellen met betrekking tot key client performance;
 • De sparring partner worden van de praktijk voor wat betreft de financiële zaken van project management.

  Project accounting op de grote projecten

De engagement partner op een project is uiteindelijk verantwoordelijk voor alle aspecten van het project inclusief de administratie. Echter, het is de taak van de project accountant om de praktijk hierin te ondersteunen op financieel vlak en deelt daarmee de verantwoordelijkheid voor een juiste projectadministratie. De volgende zaken vallen onder deze verantwoordelijkheid:

 Assignmentnummers zijn adequaat opgezet in het systeem, inclusief tariefstelling om effectief en efficiënt project management mogelijk te maken;

 • Opstellen en presenteren van financiële rapportages/dashboards;
 • Valideren en consolideren van Time en Expense statements;
 • Monitoren en adviseren omtrent Client Service Contribution (“CSC”)
 • Ondersteuning bij de verantwoordelijkheden van de Partner rondom facturatie (facturatie conform contractuele afspraken, vindt tijdig plaats in overeenstemming met de "9 guiding principles" en interne richtlijnen inzake credit control. Adequate opvolging bij oplopende DOB);
 • Ondersteuning bij het monitoren van openstaande facturen en ondersteuning bij oplopende DSO stand;
 • Ondersteuning inzake monitoring gewerkte uren door leden van het projectteam (tijdig, juist en volledig verantwoord in overeenstemming met de interne "guidelines for timewriting");
 • Ondersteuning bij waardering van de omzet en eventuele correcties via "unplanned fee adjustments" of voorzieningen vindt maandelijks plaats en wordt tijdig in SAP verantwoord. De berekening van de waarderingsaanpassingen vindt plaats op basis van het standaard model (Revenue Performance Tool);
 • Eerste aanspreekpunt voor financiële vragen.

 Bepaalde operationele taken zijn binnen Deloitte centraal belegd bij USI. De Client Project Accountant beoordeelt, tezamen met de Client Project Controller en de business, overige taken die gestandaardiseerd kunnen worden (doorgezet naar USI) en wat de meest efficiënte en effectieve procesinrichting daarvan is. Ook wordt er nauw geschakeld met de accountmanager en de Lead Client Service Partner (“LCSP”) op de verschillende accounts. Eventuele verstoringen in het proces of eventuele andere afwijkingen ten opzichte van interne normen, worden tijdig gesignaleerd en indien nodig vind escalatie plaats.

 Key client performance

Maandelijks stelt de Client Project Accountant een analyse op van de (financiële) performance op onze key clients ten behoeve van ondersteuning van de LCSP. Dit kan omvatten:

 • Analyse van Client Service Contribution ten opzichte van budget (actuals, (re)forecast);
 • Berekening van (te verlenen) volume discounts en onderlinge verdeling (main en subs);
 • Analyse van de DOB en DSO en te ondernemen acties;
 • Eventuele compliance gerelateerde zaken zoals independence.

 Onze key clients bedienen wij vaak in verschillende landen en via verschillende functions, de analyse zal een totaaloverzicht moeten geven van de financiële performance.

De cijfermatige invulling van deze analyses zal belegd zijn bij de Client Project Accountants. De Client Project Controllers zullen op basis van account meetings met de LCSP een kwalitatieve beoordeling opstellen.

Overige projecten

Binnen de project control afdeling kunnen separate projecten worden opgestart ter verbetering van het projectbeheer of beheersing van geïdentificeerde risico’s. Deze projecten zullen in beginsel een ad-hoc karakter hebben, maar kunnen uitmonden in een periodieke analyse indien noodzakelijk voor een adequate beheersing van onze projectadministratie.

Met kantoren in heel Nederland - waaronder het gloednieuwe en innovatieve pand op de Zuidas, The Edge - en ruim 5.000 medewerkers is Deloitte een toonaangevende organisatie op het gebied van Audit, Risk Advisory, Tax & Legal, Consulting en Financial Advisory Services. Topics als cyber, digital en (data) analytics hebben een belangrijke plaats in onze proposities naar de klant. Bijzonder aan onze organisatie is de continue aandacht voor innovatie, op allerlei vlakken. De cultuur kan het best omschreven worden als informeel, jong en ambitieus.

 Binnen Deloitte wordt door de verschillende businesses en service lines gewerkt aan duizenden grote en kleine projecten voor haar klanten. De primaire verantwoordelijkheid voor het rapporteren van de juiste omzet in overeenstemming met IFRS (IFRS 15), ligt bij de verantwoordelijke partner en manager op het project. Op centraal niveau heeft Finance & Control maatregelen en controles ingevoerd om ervoor te zorgen dat onze omzet in zijn totaliteit gewaardeerd is in overeenstemming met IFRS en dat interne richtlijnen met betrekking tot ons werkkapitaal worden nageleefd. De Client Project Accountants vervullen hierbij een sleutelrol.

De ideale Client Project Accountant:

 • Is een team player, servicegericht en is in staat (interne) procedures en richtlijnen (inclusief IFRS regelgeving) te vertalen naar concrete acties met betrekking tot projectadministratie;
 • Heeft sterke accounting en admin. technische vaardigheden;
 • Is communicatief vaardig en weet samen met het team te zoeken naar oplossingen;
 • Heeft sterke schriftelijke vaardigheden en kan kort en bondig de overwegingen en uitkomsten van uitgevoerde analyses formuleren (in het Nederlands en Engels);
 • Toont verantwoordelijkheid ten aanzien van de aan haar/ hem toegekende projecten en opdrachten:
  • Draagt zorg voor tijdige afronding toegewezen taken;
  • Deelt pro actief de voortgang van de werkzaamheden en bevindingen;
  • Werkt zelfstandig, maar zorgt dat zij/ hij in staat is om te allen tijde verantwoording af te leggen over verrichte werkzaamheden en de uitkomsten daarvan;
 • Heeft bij voorkeur enkele jaren ervaring als accountant bij een projectenorganisatie.

Onze collega's

Profielfoto van Tim Kok

Tim Kok

Senior Manager Audit Advisory

Profielfoto van Anneke Vromen

Anneke Vromen

Manager Core Audit

Profielfoto van Thom Broersen

Thom Broersen

Staff - Core Audit

Alle verse vacatures in je mailbox?

Meld je aan voor Deloitte jobmail
Naar boven