Consulting

Human Capital

Wil jij organisaties ondersteunen bij het ontwerpen van de toekomst van werk? Onze klanten hebben namelijk te maken met ongekende technologische en demografische ontwrichting. Omdat de toekomst van werk niet alleen HR-gericht is, zit je aan tafel met bestuurders. Je gaat hen helpen met hun business- en medewerkersstrategieën om een positieve impact te hebben op hun werknemers, organisatie en de maatschappij.

Als het gaat om HR-transformatie en de menselijke kant hiervan heeft onze wereldwijde praktijk een vooraanstaande reputatie. We ontwikkelen innovatieve veranderingsprogramma's waarmee ondernemingen kunnen floreren. We bieden alles wat Human Capital maar te bieden heeft, van HR-transformatie en talentstrategie tot en met verandermanagement en program leadership.

  • Deloitte Consulting - Human Capital

Human Capital & Innovatie

Elk jaar stelt Deloitte Global het Human Capital trends rapport op. De belangrijkste Human Capital trends en innovaties worden onderzocht en vertaald naar concrete vraagstukken en adviezen voor onze klanten. Innovaties koppelen we aan ontwikkelingen in de markt, waarmee we onze klanten voorzien van nieuwe ideeën en initiatieven. Persoonlijke initiatieven op dit gebied waarderen en stimuleren we zeker.

Human Capital & Uitdagend werk

We werken aan oplossingen voor complexe, high-impact, mens gerelateerde organisatie-uitdagingen. Dat doen we vaak voor bekende multinationals in binnen- en buitenland. Je werkt intensief samen met de klant, maar zorgt er ook voor dat je de klant altijd een stap voor bent. Dat doe je proactief en zelfstandig. Naast je analytische skills, zet je ook je soft skills in om iets voor elkaar te krijgen.

Human Capital & Learning en development

Elk project vraagt om een aanpak op maat en een intensieve samenwerking met de klant. Daarvoor heb je de juiste kennis en analytische skills nodig, maar ook werk je continu aan je adviesvaardigheden. Je krijgt ruimte om jezelf op verschillende vlakken te ontwikkelen en daarvoor (inter)nationale trainingen te volgen. Ook word je intensief getraind in basisvaardigheden zoals het faciliteren van workshops en interview- en presentatietechnieken.

Human Capital & Informele en collegiale werkomgeving

Je wordt onderdeel van een team ambitieuze, slimme en gezellige collega's. We inspireren, overtuigen en coachen je om een bepaalde richting op te gaan. Je krijgt ruimte om elkaar uit te dagen en door te groeien tot een ervaren en gespecialiseerde consultant. Natuurlijk is er ook tijd voor sociale activiteiten, want om optimaal te presteren moet je kunnen ontspannen.

Bij Deloitte werk ik met veel verschillende mensen samen, waardoor ik veel leer van hun expertise.
Lees meer

Offerings binnen Human Capital Consulting

HR Transformation

Wil je zorgen dat HR de organisatie en haar personeelsbestand in staat stelt te excelleren? Wil jij je vaardigheden ontwikkelen bij wat, volgens ALM Intelligence, de onbetwiste nummer één is als het gaat om wereldwijde (Digitale) HR-transformatie? Je biedt ondersteuning bij het bepalen en uitvoeren van de algehele bedrijfsstrategie, het in kaart brengen en verbeteren van de werknemerservaring, en gebruikt hierbij jouw kennis over de ‘Future of Work’ ontwikkelingen. Je gaat meedraaien in zeer uiteenlopende projecten. Het kan gaan om het bepalen van een uitgebreide HR-strategie tot en met het bepalen van de behoefte aan ‘enabling technologies’, maar ook het stroomlijnen van HR-werkzaamheden en het veranderen van de manier waarop HR wordt geleverd. Om onze klanten toegevoegde waarde te leveren, maken wij optimaal gebruik van onze wereldwijde, end‑to‑end HRT-mogelijkheden, data (onze HR-analytics capaciteit en Bersin), sterke samenwerkingsverbanden met verkopers en ons diverse team.

HR Strategy & Service Delivery
Wij zijn marktleider in het vormgeven van de toekomstige HR-functie. Wij ondersteunen onze klanten bij het ontwikkelen van een visie, transformatietrajecten en continue strategische en operationele excellentie om grote impact te maken op het personeelsbestand en de business. HR heeft kansen om de aansluiting met de algehele organisatiestrategie te versterken. De professionals van HR Strategy & Service Delivery ondersteunen klanten bij het ontwikkelen en het toepassen van HR-strategieën en -plannen, die zowel visionair als uitvoerbaar zijn. Onze projecten omvatten onder andere adviesgeven over het inzichtelijk maken van de efficiëntie en effectiviteit van de HR-organisatie, het ontwikkelen van een roadmap voor verandering of het ontwerpen en uitvoeren van High Impact HR Operating Models. Deze operating modellen bevatten alle keuzes met betrekking tot Tax Administration HR Business Partners, Communities of Expertise, Shared Services, Outsourcing, processtandaardisatie en ondersteunende technologieën.

Workday
Het Workday Team ondersteunt organisaties in het optimaliseren en transformeren van de HR activiteiten die worden ondersteund door functionaliteiten van Workday. Het team biedt inzichten, bekwaamheden en oplossingen om de bedrijfsvoering van organisaties te verbeteren en om het maken van keuzes rondom het menselijke kapitaal te ondersteunen. Met Workday voeren de medewerkers en managers van onze klanten zelf de regie, doordat het voorziet in efficiënte bedrijfsprocessen, self-service, real-time rapportage en analytics. Naast het ontwerpen en uitvoeren van Workday, adviseren onze Workday-professionals organisaties over het optimaliseren en standaardiseren van processen door de nieuwste technologieën toe te passen (zoals chatbots, machine learning en robotics), HR operating modellen en employee experience.

SAP SuccessFactors
Het SAP HCM team richt zich op SAP Cloud‑strategieën en oplossingen, waaronder SuccessFactors en Fieldglass. We bieden pure SAP HCM Cloud‑toepassingen waarmee klanten hun HR‑domein en bedrijfsvoering kunnen transformeren, door werknemers en managers zelf de regie te voeren met behulp van de modernste HR‑oplossingen. Het stelt ze in staat de beste talenten aan te trekken en het beste uit hun teams te halen met bijvoorbeeld self-service en real-time rapportage en analytics. We bieden onze klanten de beste de SAP HCM Cloud‑oplossingen en bieden jou de meest uitdagende projecten.

Alle HR Transformation vacatures

Organization Transformation

De markt wordt ontwricht. Nieuwe bedrijfsmodellen, exponentiële technologieën, agile werken en regelgeving veranderen de wisselwerking tussen ondernemingen en hun klanten, hoe ondernemingen hun mensen enthousiasmeren en hoe werk wordt georganiseerd. Onze klanten ondergaan steeds complexere transformaties. Zij doen grote investeringen en verwachten meer inzicht en impact in de plaats. Je gaat werken in het hart van de transformatieprogramma's binnen verschillende sectoren, waarbij je CEO’s en Leadership Teams ondersteunt bij het opnieuw inrichten van hun ‘Future Organization’. Je ondersteunt ze bij het realiseren van hun strategische ambities, door een transformatiereis te organiseren die een duurzame verandering zal opleveren.

Change
Organisaties staan continu onder druk om zich aan de te passen zodat ze blijven voldoen aan de eisen en wensen van de markt, regelgeving, werknemers en andere stakeholders. Een goede veranderaanpak met een heldere visie is essentieel voor organisaties om succesvol te kunnen veranderen. Als change management professional zul je klanten begeleiden en ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van (grootschalige, internationale) transformaties. Binnen de diensten die we leveren en de transformaties die we begeleiden staat het menselijk kapitaal van organisaties altijd centraal. Zo zul je onder andere advies geven over een implementatie van een nieuw proces of IT systeem, de menskant van fusies begeleiden, veranderstrategieën ontwikkelen en ondersteunen en vorm geven aan de bijbehorende communicatie en veranderaanpak.

Organization Design
Organisatieontwerp is het proces waarbij een organisatie de meeste effectieve manier bepaalt om haar organisatiestrategie uit te laten voeren door haar medewerkers. De huidige structuur van een organisatie is vaak achterhaald, doordat organisaties met veel ontwikkelingen te maken krijgen. Daardoor ontbreekt optimale afstemming tussen ambities en structuur. De professionals van Organization Design (OD) ondersteunen hun klanten in het vaststellen van de juiste organisatiestructuur en vertalen dit in een gedetailleerd ontwerp, inclusief de optimale capaciteit, span of control, coördinatiemechanismen, taken, rollen, verantwoordelijkheden en overlegvormen. Typisch projecten waar onze Organization Design professionals klanten bij adviseren zijn organisatie (her)structureringen bij (grootschalige) reorganisaties, ontwikkeling van een nieuw organisatiemodel op basis van een nieuwe strategische inrichting, herinrichting van de top- of bestuurlijke structuur en fusies en overnames (integratie of carve-out). Deze projecten gaan vaak samen met een stuk verandermanagement.

Program Leadership
Onze professionals beschikken over meer dan methodische kennis en ervaring in projecten, programma’s en portfolio’s. Ze zijn zich bewust van de gevolgen van de verandering, de relatie tot de strategie en de onderlinge samenhang. Wij helpen graag organisaties succesvol te zijn in complexe transformaties. Vijf diensten staan daarbij centraal: Project portfolio management (PPM), program delivery intelligent Program Management Office (PMO), Benefits Management , project portfolio management software solutions en program assurance.

Alle Organization Transformation vacatures

Workforce Transformation

Het moderne personeelsbestand bestaat niet meer uit een statische hiërarchie van werknemers. Het gaat ook niet alleen maar meer om mensen; de toekomst van werk daagt ons uit grondig na te denken over hoe en waar het werk wordt gedaan, en door wie. De kernvraag is: ‘hoe krijgen wij mensen aan het werk en hoe houden wij ze inzetbaar’? De technologische vooruitgang is ongekend. Het verloop, de globalisering en een evoluerende personeelsdemografie vragen om een transformatie van het personeelsbestand om aan zakelijke behoeften te voldoen. Je gaat helpen met het in kaart brengen van de huidige positie van de klanten en de toekomstige kansen met betrekking tot een toekomstig personeelsbestand met de juiste vaardigheden op het juiste moment, zodat het personeelsbestand altijd inzetbaar blijf in een almaar wijzigende omgeving. Jouw analytische accuratesse en inzichten bieden ondersteuning bij een andere denkwijze over de strategische planning van het personeelsbestand, het structureren van de juiste talentenstrategieën en ‑ervaringen, beloning en erkenning, en het continu ontwikkelen van een dynamisch, divers en inclusief personeelsbestand. Je biedt ondersteuning bij het creëren van werkomgevingen waarmee het potentieel wordt gevoed en waarin welzijn, veerkracht en loyaliteit langdurig blijven bestaan. Je past bovendien geavanceerde analytics en de nieuwste technologieën toe, om de ‘connected worker’ in staat te stellen samen te werken in een wereld van AI en robotische automatisering.

Learning Solution
Learning in the Flow of Life’ is trend #1 van ons jaarlijkse HC Trend-rapport. Meer dan 10.000 deelnemers gaven aan dit zeer belangrijk te vinden, maar slechts de helft gaf aan klaar te zijn voor de behoefte aan doorlopend leren en specifieke training van hun personeelsbestand. Bij Deloitte slaan wij en onze klanten de handen ineen om ons de toekomst van een ‘Learning Organization’ voor te stellen. Wij bieden ondersteuning bij het versnellen en activeren van de implementatie door leerstrategieën te bepalen en te bouwen aan een geschikt ‘Learning Technology Landscape’ en door uitstekende leerervaringen te creëren.

Talent, Rewards & Well-being
Technologische, sociale en politieke veranderingen gaan steeds sneller en beïnvloeden werk, personeel en werkplek. Tegelijkertijd verandert het personeelsbestand gigantisch - het wordt steeds diverser. Je werkt in een team van professionals gespecialiseerd in Talent, Rewards & Well-being. Je begeleidt organisaties bij het ontwerpen en optimaliseren van overkoepelende talentstrategieën voor het volledige, aan het personeelsbestand verbonden ecosysteem. Het zorgt voor realisatie van de bedrijfsstrategie en implementatie van nieuwe praktijken om werknemersbetrokkenheid, prestaties en resultaten te stimuleren.

Alle Workforce Transformation vacatures

DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven