Financial Advisory

Benefits & Pension Advisory

Binnen het Benefits & Pension Advisory team (onderdeel van Financial Advisory) adviseer je grote ondernemingen en pensioenfondsen over pensioenen en andere arbeidsvoorwaarden op een vijftal gebieden:

Corporate Benefits Advisory

Advies richting bedrijven over de inrichting en uitvoering van employee benefits- en pensioenregelingen. Hierbij kan je denken aan trajecten als het ontwerp van een nieuwe regeling, het assisteren bij de selectie van een uitvoerder van een regeling, het harmoniseren van verschillende regelingen (bijvoorbeeld na een overname) of een volledige strategische heroriëntatie van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Hierbij sta je in nauw contact met het management (CFO, HR) van het bedrijf.

Bekijk alle vacatures bij Corporate Benefits Advisory

Accounting

Op het snijvlak van de interpretatie van verslagleggingregels, zoals IAS19, en het waarderen van (pensioen)regelingen voor de jaarrekening wordt er geadviseerd. Je creëert hierbij duidelijke en krachtige toegevoegde waarde voor de CFO. 

Bekijk alle vacatures bij Accounting

Workforce Analytics

Om het HR- en arbeidsvoorwaardenbeleid verder te ontwikkelen worden er inzichten gecreëerd over de huidige samenstelling van het personeelsbestand, als ook verwachte ontwikkelingen ervan en arbeidsvoorwaardelijke toezeggingen gedurende de komende jaren. Op basis van de ontstane inzichten help je bedrijven het strategische HR beleid door te ontwikkelen.

Bekijk alle vacatures bij Workforce Analytics

Tax/Legal - Collectief

Bedrijven en andere belanghebbenden krijgen advies over de fiscale en juridische aspecten van de benefits- en pensioenregelingen. Het ondersteunen van de werkgever in het arbeidsvoorwaardenoverleg of het optreden als specialist in een procedure zijn enkele specifieke voorbeelden. Met behulp van fiscale en juridische pensioencollega’s is Benefits & Pension Advisory in staat totaal advies te bieden op alle arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen.

Bekijk alle vacatures bij Tax/Legal - Collectief

Tax/Legal - Individueel

Regelingen (waaronder pensioen) in individuele situaties, waaronder de directeur grootaandeelhouder vraagt een opmaat aanpak. Samen met de cliëntmanager sta je direct in contact met de cliënt. Je schakelt direct met de auditor, de fiscaal adviseur en andere betrokken specialisten om het beoogde resultaat voor cliënt te bereiken.

Bekijk alle vacatures bij Tax/Legal - Individueel

DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven