Financial Advisory

Mergers & Acquisitions

Het integreren van bedrijven middels fusies & overnames of het afsplitsen middels separatie of desinvestering is een van de meest complexe business activiteiten die een organisatie mee kan maken. Deloitte is een professional services firm die bedrijven – zowel strategische partijen (bijvoorbeeld grote beursgenoteerde Nederlandse bedrijven) als private equity partijen (investeringsmaatschappijen) – adviseert over de gehele M&A deal life cycle. Van het bedenken van een strategie tot het selecteren van de juiste (ver-)kopers. Van een grondig due diligence onderzoek tot het daadwerkelijk sluiten van de deal. Of het nu gaat om een transactie, integratie of separatie, het doel is om waarde te creëren voor de klant. Van begin tot eind werken er diverse teams op de opdracht.

Corporate Finance

Corporate Finance begeleidt fusies en overnames bij zowel aan- als verkoop, van idee tot de feitelijke deal. Een M&A-adviseur is de ‘spin in het web’ die rondom alle aspecten van overnames adviseert en de processen coördineert. Tevens adviseren zij over financieringsvraagstukken bij ondernemingen, instellingen en (grote) projecten in de breedste zin. Je advies betreft bijvoorbeeld het verkrijgen van vreemd vermogen bij overnames, grote investeringen en (her)structureringsadviezen bij de financieringen van bedrijven.

Bekijk alle vacatures bij Corporate Finance

Valuations

Zowel beursgenoteerde ondernemingen, private equity investeerders en (semi)-overheidsinstellingen hebben waarderingsvraagstukken. Valuations helpt hen hierbij. De waarderingen geven klanten inzicht bij bepaalde investeringsbeslissingen, bijvoorbeeld in het kader van een koop of verkoop van een onderneming of divisie, of bij een financiële - of fiscale herstructurering. Andere situaties waarvoor waardeanalyses plaatsvinden zijn onder meer aandeelhouders- en commerciële disputen en financiële verslaggevingsvraagstukken.

Bekijk alle vacatures bij Valuations

Transaction Services

Tijdens een M&A proces wil een koper of verkoper een snel en diepgaand financieel inzicht in de onderneming die wordt verkocht of aangekocht. Transaction Services (TS) assisteert de klant hierbij door middel van een financial due diligence, waarbij diepgaande analyses gedaan worden van de historische financiële prestaties en positie van het bedrijf maar ook van de toekomstverwachtingen (projecties). Door middel van deze financiële analyses wordt de onderliggende winstgevendheid van het bedrijf in kaart gebracht en worden financiële risico’s en opportunities geïdentificeerd die een koper/verkoper kan gebruiken in zijn waardering en onderhandeling met de tegenpartij. TS adviseert veelal internationale klanten; dit kunnen zowel strategische partijen (bijvoorbeeld grote beursgenoteerde Nederlandse bedrijven) als private equity partijen (investeringsmaatschappijen) als investment banks zijn

Bekijk alle vacatures bij Transaction Services

Je staat er nooit alleen voor, als er een deadline gehaald moet worden doen we dat met het hele team.
Lees meer

M&A Operations

Het M&A Operations team adviseert (internationale) ondernemingen en private equity klanten voor en gedurende een transactie op strategische, operationele, financiële, technologische, contractuele en organisatorische onderwerpen. Door de integrale aanpak en grote netwerk is Deloitte zowel nationaal als internationaal marktleider op dit gebied. 
Een integratie of separatie is een complexe, ingrijpende en omvangrijke transitieperiode met korte doorlooptijden. Inhoudelijke kennis van het proces is hierbij van essentieel belang, zodat er snel geschakeld kan worden tussen verschillende disciplines. Het M&A Operations team analyseert hoe betreffende bedrijfsonderdelen afgesplitst kunnen worden en zelfstandig kunnen verdergaan en geeft daarover strategisch advies. Daarnaast geeft het team inzicht in de value drivers van een integratie of separatie van bedrijfsonderdelen met een Upside analysis of Operational Due Diligence (ODD).

Bekijk alle vacatures bij M&A Operations

Deal Financials

Het Deal Financials team richt zich op het ondersteunen van klanten in de voorbereidingen bij grote complexe projecten en transacties, zoals strategische heroriëntaties, de afsplitsing van een bedrijfsonderdeel, een IPO of claim emissie. Vanuit Deal Financials ondersteunen en adviseren we klanten door middel van het opstellen van carve out financials, het verrichten van diepgaande financiële analyses van de historische financiële prestaties en positie van het bedrijf en de toekomstverwachtingen (projecties) en het opstellen en voorbereiden van benodigde rapportages. Vaak worden de projecten uitgevoerd in multidisciplinaire teams bestaande uit big data specialisten, fiscalisten, actuarissen en operationele en strategie consultants.

Bekijk alle vacatures bij Deal Financials

Restructuring Services

Bij een bedrijf in financiële moeilijkheden, is snel een diepgaand inzicht gewenst in de onderneming, waarbij onafhankelijk advies aan de verschillende stakeholders van de ondernemingen (banken, aandeelhouders en management) moet leiden tot een turn-around plan dat gedragen wordt door deze stakeholders.
Om de ernst van de situatie bij de cliënt te analyseren wordt er in de eerste fase gestart met het opstellen van een korte termijn cash flow projectie. Parallel aan dit proces wordt een zogenaamde Independent business review uitgevoerd waarbij een onafhankelijke analyse wordt gemaakt van het business plan gericht op de drie deelgebieden welke aan de basis staan van elke herstructurering: de financiële situatie, de strategie en operaties. Nadat de situatie middels deze review in kaart is gebracht, wordt getracht met alle stakeholders tot een toekomstbestendige herstructurering van de onderneming te komen met wijzigingen in financiering, strategie en organisatie tot gevolg. Het team treedt op voor alle grote Nederlandse banken, internationale banksyndicaten en tevens ook voor management en aandeelhouders van ondernemingen in moeilijkheden.

Bekijk alle vacatures bij Restructuring Services

DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven