Risk Advisory

Responsible business

Risico’ s zijn binnen organisaties een constante realiteit. In traditioneel risicomanagement, worden risico’ s gezien als iets dat vermeden moet worden om de waarde van een organisatie te beschermen. Binnen Risk Advisory zien we risico’ s juist als potentie om te groeien en bedrijfsprestaties beter te maken. Ons doel is om organisaties in staat te stellen om risicomanagement te gebruiken om meer agile te worden en hun professionals de machtigheid te geven om risico’ s op de meest efficiënte manier te managen om zo waarde te creëren.

Hoe doen we dit? Binnen Risk Advisory helpen wij klanten om zich bewust te worden van het potentieel van risico’s en adviseren we hen om risico’ s in hun voordeel te gebruiken. Dit kan variëren van strategische uitdagingen met betrekking tot de reputatie van organisaties in de financiële industrie tot aan vraagstukken rondom de inrichting van cyber en privacy vereisten

Risk Advisory & Innovatie

Risicomanagement is onderhevig aan trends en ontwikkelingen. Middels het ontwikkelen van nieuwe services, tools en producten zorgt het Risk Advisory team er vanuit verschillende expertises voor dat we snel op deze ontwikkelingen reageren. Door het ondernemende karakter van de professionals binnen onze afdeling, word je gestimuleerd om er over mee te denken hoe we risicomanagement zo goed mogelijk kunnen inrichten en krijg je ruimte om je ideeën uit te werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het brainstormen over de inrichting van strategisch cybermanagement binnen een corporate organisatie of het nadenken over de inzet van Blockchain toepassingen bij een financiële instelling.

Door de combinatie van het zelf kunnen inplannen van mijn werk en de zorg voor mijn gezin voel ik me hier erg op m’n plek.
Lees meer

Risk Advisory & Uitdagend werk

Binnen onze afdeling van meer dan 700 professionals werken we vanuit verschillende invalshoeken aan complexe vraagstukken op het gebied van risicomanagement voor de grootste organisaties in Europa. Dit kunnen uitdagingen zijn waarvan de klant nog niet eens weet dat ze er zijn. Daarom is het belangrijk om in te spelen op trends en ontwikkelingen op risicomanagement gebied, zoals Managed Risk en data analytics. Door vooruit te denken en bijvoorbeeld rekening te houden met de nieuwste wetten regelgeving, zorgen we samen met onze klanten voor het behalen van hun strategische doelstellingen. We werken voor de grote multinationals in binnen- en buitenland in multidisciplinaire teams, maar leveren ook dienstverleningen aan klanten die de potentie hebben om te groeien tot een organisatie op multinational formaat.

Risk Advisory & Learning & Development

Binnen Risk Advisory geloven wij dat je persoonlijke ontwikkeling nooit stil staat en stimuleren we al onze professionals, van starter tot senior, om te blijven leren en soms zelfs door te groeien tot specialist op jouw vakgebied. Dit kan vakinhoudelijk zijn maar ook competentie gedreven gerelateerd aan soft skills, zoals feedback geven en ontvangen. Er zijn verschillende trainingsprogramma’s ontwikkeld om je hierin te faciliteren. Ook het bijhouden van trends en ontwikkelingen binnen verschillende sectoren is belangrijk. Hiervoor organiseren wij op regelmatige basis kennissessies waar iedereen inhoudelijk aan kan bijdragen. Ten slotte vinden we het belangrijk dat onze professionals hun kennis ook inzetten ten behoeve van de maatschappij. Onze collega’ s doen daarom op regelmatige basis ook projecten voor de Deloitte Impact Foundation.

Techniek is voor mij een passie geworden: my passion is my profession
Lees meer

Risk Advisory & Informele en collegiale werkomgeving

We hebben een informele cultuur waar initiatief en ondernemerschap belangrijke kenmerken zijn. Samen werken we aan het succes van Risk Advisory. Iedereen draagt hieraan bij vanuit zijn of haar eigen expertise. Waardering, team spirit en coaching zijn onder andere de elementen die ons succesvol maken. Naast het harde werken is het ook belangrijk om plezier met elkaar te hebben, daarom worden er veel sociale evenementen georganiseerd, zoals een jaarlijkse skitrip, LAN party’s en leuke borrels.

Service Areas binnen Risk Advisory

Strategic & Reputation Risk

Toonaangevende organisaties nemen gecalculeerde risico's, onder andere bij het bedenken en lanceren van nieuwe producten, diensten en binnen nieuwe markten. Nieuwe marktspelers of technologieën, waaronder disruptieve innovaties, kunnen een grote uitdaging zijn omdat ze de gehele markt of z’n kop kunnen zetten. Breng jij de juiste inzichten waarmee strategische- en reputatierisico’s zodanig gemanaged worden dat het de bedrijfsprestaties verbetert?

Regulatory Risk

Organisaties moeten voldoen aan de eisen van het complexe regelgevende landschap en moeten tegelijkertijd flexibel genoeg zijn om in te kunnen spelen op veranderingen in een wereld waarin alles met elkaar verbonden is. Het Regulatory Risk team opereert op het snijvlak van toezicht, business en compliance. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de gedragscomponent in organisaties en de invloed hiervan. Brengt jouw aanpak de toegevoegde waarde waar organisaties naar op zoek zijn?

Financial Risk

Vittorio Maio

Een snel veranderende internationale omgeving vraagt om zowel financiële stabiliteit als liquiditeit binnen organisaties. Resultaten zijn afhankelijk van duurzame robuustheid in financiële besturen, van modellen en van de bedrijfsprocessen. Beheer jij financiële risico’s op zo’n manier dat het organisaties helpt om competitive advantage te genereren?

In Control of Responsible Enterprises

In iedere organisatie zijn voortdurend risico’s aanwezig ten gevolge van het gedrag van werknemers, derde partijen, technologie, data, bedrijfsprocessen en controlemethodieken. Een goed gedefinieerde, maar toch wendbare aanpak helpt organisaties om deze operationele risico’s te beheersen en tegelijkertijd strategisch flexibel te blijven. Help jij organisaties om hun operationele risico’s te minimaliseren en hiermee hun organisatie te optimaliseren?

Cyber Risk

Vandaag de dag is de hele wereld digitaal met elkaar verbonden. Dit brengt ook een verhoogde kans op cyber-dreigingen met zich mee. Organisaties moeten veilig, waakzaam en wendbaar blijven om zo risico’s te kunnen minimaliseren en de nieuwe kansen die deze connectiviteit biedt, optimaal te kunnen benutten. Heb jij de juiste cyber skills die cyber risico’ s om kunnen zetten in kansen?

Digital Risk Solutions

Binnen Digital Risk Solutions bundelen we al onze expertise en zakelijke ervaring in het domein van risicomanagement. We creëren waarde door middel van technologie en platformen, in nauwe samenwerking met onze klanten. We leveren deze technologische oplossingen als een managed service of als solutions-as-a-service. Heb jij het in je om op een innovatieve manier proactief bij te dragen aan waarde creatie voor onze klanten op dit vlak?

Risk Analytics

Risk Analytis ondersteunt onze klanten bij het transformeren van hun risico’s, door innovatief te denken en inzichten en vooruitzichten te halen uit data en technologie. Wij helpen organisaties met het transformeren naar een op inzicht gedreven organisatie die snel in kan spelen op ontwikkelingen.

DOT
Chat
DOT
Send
1
2
3
4
5

 

...
D.
D.
D.
Loading
Naar boven